TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Визуален контрол

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

За мистер Оно TPS значеше много.

Той казваше, че чистотата трябва да бъде навсякъди, за да се виждат проблемите.

Той беше недоволен, ако не можеше от първи поглед

да установи наличиено или отсъствието на проблем.


Фудзио Те

 президент Toyota Motor Corporation

 

TPS принцип 7: Използвайте стандартни визуални контролни средства, за да не останат никакви скрити проблеми.

 

TPS принцип 7.1.

 • Използвайте прости визуални индикатори, които да помагат на хората да определят веднага дали са в стандартни условия, или се отклоняват от тях.

TPS принцип 7.2

 • Избягвайте да използвате компютърен екран, когато той измества вниманието на работника от работното място.

TPS принцип 7.3

 • Създавайте прости системи за визуален контрол на работните места, подпомагащи поддържането на потока и изтеглянето.

TPS принцип 7.4.

 • Съкращавайте винаги, когато е възможно, докладите в размер на една страница, дори и за най-важните финансови решения.

 

визуален контрол

 

Визуален контрол

 

В най-широк смисъл визуалния контрол представя информация от всякакъв вид, предоставяна по системата „точно в срок” с цел бързо и ефективно осъществяване на визуално управление.

 

       Визуализация

Означава, че вие можете да погледнете процес, единица оборудване, запаси, работник изпълняващ задълженията си и веднага да определите стандарта, който се използва при изпълнение на дадената задача и, възможните отклонения от този стандарт.

 

 

Необходимост от визуален контрол

Визуалният контрол включва всякакви средства за комуникация, използвани в производството, които позволяват от първи поглед да се разбере, как трябва да изпълнява работата и съществуват ли отклонения от стандарта.

 

Той  подпомага сътрудниците, които се стремят да изпълнят работата си добре, като незабавно установят как се справят със своите задължения.

 

Системите за визуален контрол съвършенстват потока за създаване на добавена ценност.

 

Те включват:

 • Обозначаване на мястото, предназначено за определени обекти;

 • Определяне на броя обекти, които следва да се установят на това място;

 • Стандартните процедури за изпълнение на определена работа;

 • Състояние на незавършеното производство;

 • Други видове  информация, важна за потока работи.

Характеристики на визуалния контрол

 • Средствата за визуален контрол са достатъчно прости за разбиране, като отчитат различно ниво на образование и владеене на езици;

 • Средствата за визеален контрол са видими от далече;

 • Съдържат актуална информация и се обновяват периодично;

 • Всички сътрудници разбират средствата за визуален контрол  и правилно ги използват.

Модел Визуален контрол

 

Модел Визуален контрол

 

     

Основни  инструменти за визуален контрол

Предимства на визуалния контрол

 • Повишава производителността;

 • Намалява броя дефекти и грешки;

 • Подпомага изпълнението на работата в срок;

 • Облекчава комуникацията;

 • Повишава безопастността;

 • Снижава разходите;

 • Подпомага работниците да контролират състоянието на работната среда.