TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

Стандартизация

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

 

Стандартните работни листи и информацията, която се съдържа в тях,

се явяват важни елементи в производствената система на Toyota.

Ако сътрудниците са убедени в тяхната важност,

те ще съумеят да ги направят разбираеми и достърни за всички.....

Предотвратяването на едни и същи дефекти при  производството на продукция,

повтарянето на грешки в технологичните операции и аварии,

наред  с използването на предложенията на работниците,

позволяват да се обезпечи висока ефективност на производството.

Всичко това става възможно, благодарение на незабележимите стандартни работни листа.

Тайити Оно

 

 

TPS принцип 6: Стандартизираните задачи  са основата за непрекъснато усъвършенстване и делегиране права на работниците.
 

TPS принцип 6.1.

Използвай стабилни възпроизводими методи за работа, като това ще позволи:

 • Да се направят резултатите по-предсказуеми;

 • Да се повиши подредеността на работата;

 • Производството на продукция да бъде по-равномелно.

Това е основа на потока и изтеглянето.

 

TPS принцип 6.2.

 • Фиксирай натрупаните знания за процеса, стандартизирайки най-добрите за момента методи.

 • Не препятствай творческите действия, насочени към подобряване на стандарта.

Тогава опитът, натрупан от един служител може да бъде предаден на този който ще го смени.

 

Стандартизация

 

Стандартизация

Стандартизацията в Toyota се явява основа за непрекъснато усъвършенстване, иновации и развитие на сътрудниците.

 

Подходът на Toyota за стандартизирана работа се формира в голяма степен под влияние на възгледите на Генри Форд:

 

Стандартизацията днес... представлява фундамент,

на който ще се базира утрешното усъвършенстване.

Ако вие разбирате стандарта като най-доброто от постигнатото днес

 и че утре то трябва да се внедрява в практиката, вие сте на верен път.

Но ако вие разбирате стандарта като ограничение, то прогреса ще спре.

 

Изисквания към стандартите

 • Стандартът трябва да бъде достатъчно конкретен, за да служи за ориентир за практическа работа;

 • Стандартът трябва да бъде достатъчно общ за да допуска определена гъвкавост;

 • Съвършенстването на стандарта трябва да се извършва от хора, които сами изпълняват определяната работа. Никой не обича да изпълнва правила и процедури, разработени от друг.

 • Всеки може да усъвършенства даден стандарт.

Модел Стандартизация

             Традиционно производство и стандартизация

 

Традиционно производство и стандартизация

 

 

Икономично производство и стандартизация

 

 

Икономично производство и стандартизация

 

Действия за реализиране на модела  Стандартизация

 1. Създаване на повтаряем метод на работа, който да стане база за кайдзен.

 2. Ясно и точно определяне на очакваните резултати.

 3. Разработка на бизнес процеси, които осигуряват постоянство и съгласуваност на всички елементи на работа:

 • Работна сила;

 • Методи на работа;

 • Материали;

 • Оборудване.

Основни инструменти за  стандартизация

Предимства на стандартизацията

Стандартизацията е най-добрият, най-простият и безопасен начин за достигане и съхранение на определено ниво на качаство.

 

Стандартизацията осигурява:

 • Предаване на опит;

 • Минимизация на вариациите в процесите;

 • База за контрол и поддръжка на достигнатите подобрения.