TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

Качество от първи път

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

 

Ако става дума за оборудване, ние инсталираме в него устройства,

които откриват  отклонения и спират машината автоматично.

Когато става дума за хора, на тях е дадено право да натиснат бутон

или да дръпнат шнур – такива шнурове наричат «шнур андон» и да спрат поточната линия.

Всеки член на командата може да спре линията ,

ако е забелязал отклонение от стандарта.

По такъв начин ние възлагаме на членовете на командата отговорност за качеството.

Те чувстват тази отговорност и ценят предоставените им пълномощия.

Те разбират, че им се доверяват.

Алекс Уорен,

бивш изпълнителен вицепрезидент Toyota Motor Corporation

 

 

TPS принцип 5: Изградете култура за спиране и решаване на проблемите, за да се постигне необходимото качество от първи път.

 

TPS принцип 5.1.

 • Качеството за потребителя определя ценноста на твоето предложение.

TPS принцип 5.2.

TPS принцип 5.3.

 • Създавай оборудване, което е способно самостоятелно да разпознава проблемите и да се спира при тяхното откриване;

TPS принцип 5.4.

 • Разработи визуална система за известяване на лидера на командата и нейните членове за това, че машината или процеса изисква тяхното внимание;

TPS принцип 5.5.

 • Дзидока (машини с елементи на човешки интелект) - фундамент за «вграждане » на качество.

TPS принцип 5.6.

 • Погрижи се за това, в организацията да съществува система за поддръжка, готова  за оперативно решаване на проблеми и приемане на коригиращи действия.

TPS принцип 5.7.

 • Принципът за спиране или забавяне на процеса трябва да осигури получаване на необходимото качество от „първи път” и да стане неоделима част от производствената култура на компанията.  Това ще повиши производителността на процесите в перспектива.

 

Постигнете качество от първи път - Дзидока

 

Дзидока

Явява се вторият важен компонент на TPS.

 

Нейните основи са заложени от Сакити Тойода, автор на много изобретения, които извършват преврат в производството на автоматичните тъкачни станове. Сред неговите изобретения е устройство, което спира стана в случай на скъсване на нишката.

 

Качеството следва да се вгражда, това е необходим начин за оперативно откриване на дефектите и автоматично спиране на производството. Този начин позволява на работника да отстрани проблема, не предавайки дефекта на следващия стадий на процеса.

 

Модел Дзидока

 

Модел Дзидока

 

 

Действия за реализиране на модела Дзидока

 

 

 

 Действия за реализиране на модела Дзидока

 

 

 

Основни инструменти на Дзидока

 • Пока-йоке (Poka-yoke) - «защита от грешки - специално устройство или метод, благодарение на който не може да се получи дефект. Другото название на пока-йоке - это бака-йоке (baka-yoke) - «глупакоустойчивост» или «защита от глупак».

 • Автономизация (autonomation) – вграждане на човешки интелект в автоматите, способни самостоятелно да откриват първи дефект, след което веднага да спрат и сигнализират за това, че е нужна помощ.

 • Анализ на първопричина за грешки – търсене на причини за възникване на всеки проблем.

 • Контрол на източника на грешки – пренасяне на контрола от готовата продукция към процеса (правилният процес, дава правилни резултати).

Предимства на Дзидока

 • Вграден контрол на качеството;

 • Разделяне на функциите между хора и машини;

 • Оборудването става автономно и самостоятелно открива дефектните детайли;

 • Операторът получава възможност да работи на няколко стана.