TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

Изтеглящи системи

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

Колкото повече в компанията има запаси...

толкова по-малка е надеждата,

че тя ще притежава това, което е нужно.

Тайити Оно

 

TPS принцип 3: Използвайте изтеглящи системи за избягване на свръхпроизводство.

 

 

Използвайте изтеглящи системи за избягване на свръхпроизводство

 

TPS принцип 3.1.

 • Направи така, че вътрешния потребител, който приема твоята работа, да получава това което му е необходимо в нужното време и в необходимото количество.

 • Основен принцип: при системата "точно в срок" – запасът от изделия трябва да се попълва в зависимост от тяхното търсене.

TPS принцип 3.2.

 • Доведи до минимум незавършеното производство и складирането на запаси.

 • Дръж в запас малък брой изделия и попълвай този запас в количества които взема потребителя.

TPS принцип 3.3.

 • Бъди възприемчив към ежедневните колебания на потребителското търсене, които дават по-голяма информация от компютърните системи и графици.

 • Това ще помогне да се избегнат загуби при натрупване на излишни запаси.

Необходимост от изтегляща система

 

Там, където е възможно създавай поток, а където няма как – изтегляй.

 

Това е фразата с която трябва да започва деня на всеки който иска да създаде TPS.

 

Когато е невъзможно да създадеш поток от единични изделия, най-доброто което можеш да направиш е да създадеш система за изтегляне с ограничени запаси.

 

       Изтеглянето в подхода на Toyota

Идеално състояние на производство, работещо на принципа «точно на време»: да дадеш на потребителя (вътрешен или външен) това, което му е нужно, когато му е нужно и в нужното количество.

 

                              Изтеглянето в чист вид = Поток единични изделия

т.е. изтеглящата система на 100% обслужва потребителя при нулеви запаси.

 

Истинският поток от единични изделия представлява система с нулеви запаси, която произвежда стоки, само тогава, когато те са необходими на потребителя.

 

Тъй като поточния процес не може да бъде идеален, все пак е необходимо някакво количество запаси.

 

Модел Изтегляща система

 

Модел Изтегляща система

 

 

Начин на работа на изтегляща система

 • Изпълнение на работата, само когато се появи заявка от следващата операция (точно на време);

 • Спиране на работата, ако липсва заявка;

 • Отстраняване на всички възможни причини за брак (без производство и предаване на брак)

Основни инструменти на изтегляща система

Логика на изтеглящото производство

 

 

Логика на изтеглящото производство

 

 

 • Печалбата се увеличава, ако сe повиши скоростта на производството;

 • Скоростта на производството се увеличава, ако запасите в производството се намаляват;

 • Запасите в производството се намаляват, ако се произвежда само необходимото за изпълнение на заявката.

         Извод:

 • Ако всяко работно място произвежда само това, което е необходимо за следващата операция, се повишава печалбата.

 • Работните места трябва да произвеждат само това, което е нужно за следващата операция.

Видове изтегляща системи

Ключът към отстраняване на загубите е създаване на поток, в който могат да съществуват взаимно допълващи се системи на организация на производството.

 

Традиционен подход –                                          Икономично производство                                               

обработка на партии и опашки

 

Изтласкване или работа по график

Изтегляне от супермаркет

Последователно изтегляне

Последователен поток по принципа ФИФО

Непрекъснат поток(поток от единични изделия)

Всеки процес има отделен график и изтласква продукцията към следващия процес

Предшестващия процес попълва запас в зависимост от потребителя

Изтегляне от склад в определена последователност

Опашка ФИФО със стандартни фиксирани обеми на незавършено производство между несвързани процеси.

Физически стиковани етапи на процеса при отсъствие на запаси между операциите