TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

Правилен процес - правилни резултати

 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

 

14 принципа на Toyota

Дългосрочна философия Toyota

Правилен процес -  правилни резултати

Непрекъснат поток

Изтеглящи системи

Изравнено натоварване

Качество от първи път

Стандартизация

Визуален контрол

Изпитана технология

Лидери на Toyota

Персонал на Toyota

Мрежа от партньори и доставчици

Решаване на проблеми

Идете и вижте сами

Приемане на  решения

Самообучаваща се организация

Лидерите на Toyota са убедени, че ако създадат правилния процес, резултатите неминуемо ще се появят.

 

От тази гледна точка най-важната група принципи на Toyota носи названието Правилният процес дава правилни резултати,

 

В тази група са включени шест принципа на Toyota и към нея могат да бъдат отнесени голяма част от  TPS инструментите за съвършенстване на производствените процеси.

 

Правилният процес дава правилни резултати

 

Грешно е обаче да се смята, че те се явяват „философията” на икономичното  производство. Колкото и да са важни тези инструменти и процеси, те се явяват само тактически  аспект на подхода на Toyota.

 

Тяхната ефективност се постига на база прилагането на процесния подход, изповядването на философия на управление, ориентирана на дългосрочна перспектива и съответна организационна култура.