Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги  ,2015

УВАЖАВАЙТЕ!

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

Проблемна карта "Как да печелим приятели?"

Проблемна карта "Променете човека, без да му нанасяте обида"

Проблемна карта внимателно склонявайте към своята гледна точка"

КАК ДА СЕ РАЗБИРАМЕ  С ХОРАТА?

ЗАБРАВЕТЕ КРИТИКАТА!

УВАЖАВАЙТЕ!

ЗАДОВОЛЯВАЙТЕ ЖЕЛАНИЯ!

БЪДЕТЕ ИСКРЕН!

УСМИХВАЙТЕ СЕ !

МИСЛЕТЕ !

ПОМНЕТЕ ИМЕНАТА!

БЪДЕТЕ ДОБЪР СЛУШАТЕЛ!

ДАВАЙTE, ЗА  ДА ПОЛУЧИТЕ ! 

Съществува само един път под небето

да убедиш някого нещо да направи.

Случвало ли ви се е да се замислите за това?  

Да, има един единствен път – да заставиш другия

сам да поиска да го направи.

Запомнете друг път няма.

 

Разбира се вие можете

да заставите човека

да ви даде часовника си,

като тикнете в ребрата му револвер.

Вие можете с каиш или заплаха

да заставите детето

да направи това, което искате.

Но тези груби методи

имат крайно нежелателни последици.

 

Единственият начин, който може

да ви убеди да направите нещо е да ви предложат това което вие искате.

А  какво вие искате?

Не чак толкова много.

Само това, което е станало за вас желано, вие искате страстно,

с настойчивост не допускаща мисъл за отказ.

 

Почти всички нормални хора искат:

1. Здраве и сигурност.

2. Храна.

3. Сън.

4. Пари и това, което могат да получат за тях.

5. Увереност в своето бъдеще.

6. Сексуално удоволствие.

7. Благополучие за своите деца.

8. Чувство за своята значимост.

 

Почти всички тези желания са изпълними,

всички с изключение на едно,

толкова дълбоко и важно,

като потребността от сън и храна,

но то рядко бива удовлетворено.

 

 Фройд го нарича – „желания да бъдеш велик“ ,

 Дюи – „желание да бъдеш значителен“.

 

Потребността от осъзнаването на своята значимост

е едно от главните различия между човека и животните.

 

Ако нашите предци не притежаваха

този пламенен стремеж да почувстват своята значимост,

цивилизацията би била невъзможна.

 

Именно желанието да почувстват своята значимост

вдъхновява Дикенс на създаване безсмъртни романи,

това желание заставя Рокфелер да трупа милиони, които никога не може да изхарчи,

и най-богатия човек във вашия град  да построи къща, много превишаваща с размерите си неговите потребности.

 

Това желание ви заставя да се обличате по последна мода, да карате машина от последна марка

и да разказвате за това, колко изумителни деца имате.

 

Нищо толкова лесно не убива човешкото честолюбие,

както критиката от страна на висшестоящите.

Аз никога, никого не критикувам.

Придавам голяма значение на това

да дам на човека подбудителен мотив към труд.

Поради това се грижа да намеря това,

което е достойно за похвала и изпитвам отвращение

към търсене на грешки в случаите,

когато нещо не ми харесва.

Аз  съм искрен в своето одобрение и щедър на похвали.

 

Ние даваме храна на нашите деца, приятели и служители,

но колко рядко им даваме храна за тяхното самоуважение.

Ние им обезпечаваме пръжоли и картофи за производство на енергия,

но ние поради небрежност, забравяме да им дадем добра дума,

признаваща високата им човешка ценност,

която би звучала в тяхната памет дълги години,

подобно музиката на сутрешни звезди.

 

Къде е разликата между високата оценка и ласкателството.

Първата е искренна, втората  - не.

Първата идва от сърцето, втората – през зъби.

Първата е истинска, втората – фалшива.

Първата предизвиква общо възхищение, втората – общо презрение.