Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги  

ВЯРВАЙ В МЪЖА СИ!

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

Проблемна карта

"Успехът на мъжа ви

е във вашите ръце"

НАКЪДЕ В ЖИВОТА?

ТЪРСЕТЕ НОВИ ЦЕЛИ!

КАКВО Е ЕНТУСИАЗЪМ?

ПОВИШЕТЕ ЕНТУСИАЗМА СИ!

СЛУШАЙТЕ АКТИВНО!

КАКЪВ Е МЪЖЪТ ВИ?

ВЯРВАЙ В МЪЖА СИ!

РАЗДРАЗНИТЕЛНА ЖЕНА?

 

НЕ СЕ БЪРКАЙТЕ В

РАБОТАТА НА МЪЖА СИ!

 

ТЯ Е ТОЛКОВА МИЛА! 

Всеки мъж има нужда

от вярваща в него жена,

която се намира редом,

когато обстоятелствата се подреждат

не много удачно и когато всичко върви наопаки.

 

Всеки мъж има нужда от жена,

която да пъддържа неговата увереност,

давайки му да разбере,

че нищо не може

да разколебае нейната вяра в него.

 

Вяра – активно качество.

Тя се отказва

да приеме поражението окончателно

и постоянно работи за възстановяване

на разклатилата се увереност.

 

Одобрението е необходимо на човек,

като горивото за мотора.

То служи за зареждане на неговите умствени и емоционални центрове.

То е способно да превърне поражението в победа. 

 

Съдбата от време на време

ни изритва почвата под краката.

Нейните силни удари

спомагат за каляване на личността.

Важно е в такъв тежък момент,

редом с вас да бъде тази която би казала:

 „Нищо. Ще го преживеем. Аз съм уверена,

че това няма да те изхвърли от седлото.

Аз зная, че ти ще победиш“!

 

В Библията се казва:

 „ Вярата  е основа на надеждата,

признак на невидимо, но съществуващо“

 

Това е тип вяра,

която изпитват вярващите в мъжете си жени.

С особен поглед те виждат,

това което е скрито от странични очи.

И това видение е особеното видение на любовта.

 

Но тъй като вярата трябва да намира някакво изражение,

вярата на жената в мъжа трябва да се потвърждава

с думи и действия на одобрение, поддръжка и любов.