Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги 

 

ЧУВСТВА НА ДЕТЕТО

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

Проблемна карта

"Вие и вашето дете"

 

МАЙКА И ДЕТЕ

 

НАШЕТО ДЕТЕ

 

ДЕТЕТО ТРЯБВА ЗА НАМЕРИ СЕБЕ СИ

 

ДЕТЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО МУ

 

ПРИЗВАНИЯ НА ДЕТЕТО

 

ЧУВСТВА НА ДЕТЕТО

  

Вашето дете не се явява ваше копие.

От най-ранно детство,

то може да има чувства и влечения,

които вие не притежавата.

 

Главен закон,

когато говорим за чувства и влечения, 

трябва да бъде:

Не унищожавайте нито една вродена сила,

но в противодействие на всяка,

която се развива едностранно,

възбуждайте нейна протовоположна,

за да я доведете до хармония с цялото.

 

С преимущество пред другите качества

се стремете да развивате в детето доброжелателност,

съвест, чувство за идеалното, вяра, надежда и, накрая,

чувство за любов заедно с душевна твърдост. Тези сили, помагат на човека в живота.  

 

Но ако влеченията и чувствата

открите в детето са крайни,

ако то проявява плахост и страхливост,

гордост и самолюбие, суета, своеволие,

грубост и склонност към караници,

завист и скъперничество,

склонност към лъжа и кражби,

то вие сте длъжни да изследвате

истинския източник на болеста,

т.е да узнаете тези душевни способности,

които служат като главна вина за злото,

и тогава – отначало въобще,

а след това в съответствие

с индивидуалността на детето –

привеждайте в действие

противоположни негови способности

и особено тези от тях,

които се проявяват с най-голяма сила.