Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги  

ПРИЗВАНИЯ НА ДЕТЕТО

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

Проблемна карта

"Вие и вашето дете"

 

МАЙКА И ДЕТЕ

 

НАШЕТО ДЕТЕ

 

ДЕТЕТО ТРЯБВА ЗА НАМЕРИ СЕБЕ СИ

 

ДЕТЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО МУ

 

ПРИЗВАНИЯ НА ДЕТЕТО

 

ЧУВСТВА НА ДЕТЕТО

  

Вие искате

да видите своето дете

енергично и способно да постига

поставените цели?

Добре е ако вашето дете е такова,

но ако въпреки старанията ви

си остава инертно?

 

Не бързайте

да изразявате своето недоволство.

Не усмивайте и не наказвайте.

Анализирайте ситуацията, съберете факти.

 

Разберете своето дете.

Неговите влечения и желания

се отличават

от чувствата и желанията на възрастните.

Ако влеченияте и желанията му

бъдат приведени  в хармония

с общото състояние на душата му,

то облегчение ще почувстват и децата и възрастните.

 

Не трябва преждевременно да определяте призванието на детето,

тъй като е неизвестно в каква възраст то може да се прояви.

 

Възпитанието и развитието

трябва да съответстват

на природната същност на детето

и неговата индивидуалност.

 

Цялото свое знание

детето постоянно проявява

във  външни действия.

По този начин още от детството си

то живее в съответствие

със своеето призвание.

То нищо не избира

и не знае нищо друго освен,

че трябва да живее,

както му указва неговото сърце и душа.

То не знае какво е това  

избор по външни съображения,

по изискване за приличие,

заради почести и пари.