Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги  

ДЕТЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО МУ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

Проблемна карта

"Вие и вашето дете"

 

МАЙКА И ДЕТЕ

 

НАШЕТО ДЕТЕ

 

ДЕТЕТО ТРЯБВА ЗА НАМЕРИ СЕБЕ СИ

 

ДЕТЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО МУ

 

ПРИЗВАНИЯ НА ДЕТЕТО

 

ЧУВСТВА НА ДЕТЕТО

  

Какъвто е човека,

такова трябва да бъде

и неговото възпитание.

Всеки трябва

да бъде възпитаван индивидуално –

това е главна задача на всяко възпитание.

 

Вие сте призвани

да развивате природните дадености,

които Бог е вложил във вашите деца!

Уважавайте, пробуждайте, укрепвайте,

като не забравяте при това,

че всеки човек е задължен

да служи на хората и

че той само тогава

получава значение и права в обществото.

 

Едни способности в детето

могат да бъдат големи, други малки,

и този който е силен в една сфера на знанието,

не винаги може да бъде толкова силен в друга или във всички други.

 

Не вярвайте също на това,

че едно дете,

което няма особени успехи,

днес, впоследствие няма

да се превърне в преуспяваща личност.

 

Желание, изразено от детето грубо,

с упорство и своенравие,

никога не следва да се изпълнява.

Никога не следва да се правят отстъпки

на негов повелителен тон.

То самото трябва да се учи на послушание.

Това което веднъж е заповядано,

не следва да се отменя,

не трябва да отстъпвате

нито на виковете, нито на гнева на детето.

 

Спокойно и равнодушно следва

да срещате непослушанието

и със същото спокойствие

да изисквате послушание, без гняв,

предизвикващ съпротивление в детето

и унижаваш възпитателя.

 

Само този може да властва над другите, който умее да се владее.

 

Правило:

Дайте възможност на детето да прояви своите дадености.