Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги  

ДЕТЕТО ТРЯБВА ЗА НАМЕРИ СЕБЕ СИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

Проблемна карта

"Вие и вашето дете"

 

МАЙКА И ДЕТЕ

 

НАШЕТО ДЕТЕ

 

ДЕТЕТО ТРЯБВА ЗА НАМЕРИ СЕБЕ СИ

 

ДЕТЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО МУ

 

ПРИЗВАНИЯ НА ДЕТЕТО

 

ЧУВСТВА НА ДЕТЕТО

  

Каквото и да се случи,

стремежът трябва да бъде,

децата да запазят своята индивидуалност.

 

Историята на желанието да бъдеш себе си

е стара като света

и универсална като човешкия живот.

 

Нежеланието да бъдеш себе си,

се явява причина

за много неврози, психози и комплекси.

 

Анджело Патри твърди:

Най-нещастен е този човек,

който жадува да стане нещо друго,

отколкото тази личност,

която той се явява

по своето физическо и психическо устройство.

 

 

Вашите деца се явяват нещо ново в този свят.

Никога не е имало точно

такива хора като тях.

В продължение на всички бъдещи векове

никога няма да има тяхно пълно подобие.

 

Съгласно генетиката

хората стават именно такива,

в резултат на взаимодействиено

на 24 бащини и 24 майчини хромозоми.

В тези 48 хромозоми е заложено всичко,

което определя наследствеността.

 

Вие сте длъжни,

вие просто сте задължени

да помогнете на своето дете да намери себе си.

От най ранно детство

развивайте неговите способности,

без да налагате своята воля.