Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги  

НАШЕТО ДЕТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

Проблемна карта

"Вие и вашето дете"

 

МАЙКА И ДЕТЕ

 

НАШЕТО ДЕТЕ

 

ДЕТЕТО ТРЯБВА ЗА НАМЕРИ СЕБЕ СИ

 

ДЕТЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО МУ

 

ПРИЗВАНИЯ НА ДЕТЕТО

 

ЧУВСТВА НА ДЕТЕТО

  

Дете – мъж или жена в миниатюра,

като в съдържанието на тази миниатюра  

се съдържа бъдещето  на възрастния човек.

Както вие го възпитавате, такъв от него

в последствие ще се получи човек.

 

Всички деца са с различни

вътрешни дадености и свойства.

Както на дървото няма две

съвършенно еднакви листа,

така и няма двама човека,

които във всичко да си приличат.

 

Всеки човек е единствена личност,

повече или по-малко оригинална.

 

Умствените възможности на децата

се проявяват в различна степен

и по различно време.

Обръщайте внимание на тези различни способности на децата

във вашите изисквания към тях.

 

Острият ум изисква само храна; ако тя съществува, той се развива сам.

Ако детето жадува  

за мисли и знания,

но е неукротимо и диво,

то трябва да се пази,

така че от добрия кон

да не направим магаре.

При правилно възпитание,

такива деца по принцип 

стават велики хора.

 

 

Деца желаещи да се учат,

но ненадарени с бърз ум,

не следва много енергично

да се обременяват с учене;

те по – бавно ще  достигнат определените цели,

ако не бъдат обременени с непосилен труд.

Полезно за  тях е

да имат приятели с жива и борбена натура.

 

С деца,  които не са надарени

с особена мисъл,

трябва да се върви напред

стъпка по стъпка, от една станция

до следващата – най близката. 

Не ги натоварвайте с неща,

които са над възможностите им.

Не завличайте на широкото поле

на науката този, чиято душа

в тесен кръг се чувства леко и свободно.

 

Ако в някое от вашите деца

съществува някаква способност,

не и обрязвайте крилата,

само заради опасението,

че ще излети твърде високо.

 

Не се стремете също,

вместо съществуваща способност в детето,

да развието някаква друга. 

От вашето дете ще стане не това,

което ви се иска на вас, не поет или живописец,

не композитор или архитектор,

не философ или естествоизпитател,

не гений по математика или механика,

а това, за което то има съответните природни дадености,

ако вие им дадете възможност свободно да се  развиват,

т.е. ако ги захранвате със сътветната храна.