Практични съвети

Дейл Карнеги

Дороти Карнеги 

 

СТЪПВАЙТЕ МЕКО!

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

Проблемна карта

"Как да печелим приятели?"

 

Проблемна карта

"Внимателно склонявайте

към своята гледна точка"

 

ИЗБЯГВАЙТЕ СПОРА!

 

НЕ ДОКАЗВАЙТЕ, А САМО ИЗЯСНЯВАЙТЕ ФАКТИ!

 

ПРИЗНАВАЙТЕ ГРЕШКИТЕ СИ!

 

ПОКАЖЕТЕ ПРИЯТЕЛСКО ОТНОШЕНИЕ!

 

СТЪПВАЙТЕ МЕКО!

 

НЕ ПРЕКЪСВАЙТЕ!

 

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ!

 

ПОСТАВЕТЕ СЕ НА МЯСТОТО НА ДРУГИЯ!

 

ПРОЯВЯВАЙТЕ СЪЧУВСТВИЕ!

 

ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ

 

 

Не започвайте  разговор с въпроси,

по които имате различия с вашия събеседник.

Точно обратно, от началото на разговора

акцентирайте на въпросите,

за които знаете, че има съгласие.

Стремете се да изтъкнете общата гледна точка,

а за различията посочете,

че те са плод повече на методите,

а не на крайните цели.

 

Заставете събеседника си

от самото начало да ви отговаря с: Да, да.

Удържайте го, колкото е  възможно

от произнасяне на думата не.

Когато чевек каже не,

неговото самолюбие изисква,

той да остане верен на веднъж казаното.

По-късно той може да почувства,

че това не  е било неразумно,

но съществува неговата драгоценна гордост,

с която той не може да не се съобразява.

Тя го принуждава упорито да държи на вече казаното.

Именно поради това е важно от самото начало

да насочите събеседника си към потвърждаване и съгласие.

 

Изкустният събеседник умее

да достигне в самото начало

на разговора няколко да.

Така той настройва своя слушател

към положителна реакция.

Това създава определена  нагласа,

която впоследствие е значетелно по трудно

да бъде променена в обратно направление.

 

Психологическата схема на ставащото

е пределно ясна.

Когато човек говори не

всъщност той така и мисли

той прави значително повече, от това

да произнесе думата не.

Целият му организъм, нерви, жлези,

вътрешна секреция, мускули

се настройват на отрицание.

Заставете в началото студент или купувач,

дете, мъж или жена да кажат  не,

и след това ще ви потрябва ангелско търпение,

за да превърнете  отрицанието в потвърждение.  

 

Сократ е извършил нещо,

което се е удавало само

на много малко хора

в цялата човешка история:

той е променил по коренен начин

посоката на човешкото мислене.  

В какво се състои неговия метод?

Казвал ли е той на хората , че те не са прави?

О, не! Всеки друг, само не Сократ.

Той е бил твърде мъдър за това.

Неговите  подходи и доказателства,

известни днес под името сократовски методи

се основават  на получаване на утвърдителен отговор.

 

Той задавал въпроси,

на които неговия опонент бил принуден да отговаря със съгласие.

Той продължавал да поставя въпроси

до тогава, докато неговия опонент, без да съобрази как това е станало,откривал,

че е достигнал до заключение, против което е възразявал няколко минути по-рано. 

 

Следващият път, когато ви се прииска да съобщите на човека срещу вас,

че той не е прав, спомнете си стария, босоног Сократ

и задайте такъв въпрос, на който следва да се получи положителен отговор.

 

Китайците имат пословица, в която е заложена многовековната мъдрост на Изтока:

Далеко стига този, който меко стъпва