Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги  

НЕ ДОКАЗВАЙТЕ, А САМО ИЗЯСНЯВАЙТЕ ФАКТИ!

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

Проблемна карта

"Как да печелим приятели?"

 

Проблемна карта

"Внимателно склонявайте

към своята гледна точка"

 

ИЗБЯГВАЙТЕ СПОРА!

 

НЕ ДОКАЗВАЙТЕ, А САМО ИЗЯСНЯВАЙТЕ ФАКТИ!

 

ПРИЗНАВАЙТЕ ГРЕШКИТЕ СИ!

 

ПОКАЖЕТЕ ПРИЯТЕЛСКО ОТНОШЕНИЕ!

 

СТЪПВАЙТЕ МЕКО!

 

НЕ ПРЕКЪСВАЙТЕ!

 

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ!

 

ПОСТАВЕТЕ СЕ НА МЯСТОТО НА ДРУГИЯ!

 

ПРОЯВЯВАЙТЕ СЪЧУВСТВИЕ!

 

ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ

 

Когато вие сте сигурен,

че сте прав в 55 случая от сто,

то тогава можете уверено

да се отправите на Уол Стрийт,

за да „правите“ милиони долари на ден,

да си купите яхта

и да се ожените за балерина.

Ако вие не сте уверени,

че ще се окажете прав в 55-те случая от сто,

то тогава, кой ви е дал право да говорите,

че другите не са прави?

 

Никога не започвайте изказване със заявление:

„Сега ще ти докажа това“.

Това е много лошо начало,

това е все едно да кажеш:

Аз съм по умен от теб.

Сега ще ти набия в главата всичко както е,

и на теб ще ти стане ясно, че ти не си прав“.

 

Това е предизвикателство.

То предизвиква в слушателите чувство на протест,

и желание за започване война  с вас,

още преди да сте казали и дума от своето изложение.

 

Даже при най-благоприятни обстоятелства е много трудно 

да подбудиш хората към промяна във възгледите им.

 

Тъй като вие сте нанесли удар

върху чувството му за собствено достойнство,

неговата гордост и ум.

Това може само да породи в него желание

да нанесе ответен удар,

но никога няма да го накара

да промени своята гледна точка.

Вие можете да хвърлите върху него

цялата мощ на  логиката на Платон или Кант,

но вие няма да промените неговото становище,  

защото вие ста наранили неговите чувства.

 

Ако вие имате намерение

нещо на някого да доказвате,

не допускайте

той да разбере за вашите намерения.

Правете това изтънчено,

така че никой да не разбере вашето превъзходство,

като използвате тон и жестове, така красноречиво, както и думите. 

 

Ученият никога не се стреми нещо да докаже.

Той само се опитва да изясни фактите.

Вие не бихте имали нещо против да овладеете

научен стил на мислене, нали?

Освен вас самите,

никой друг не ви пречи да постигнете това.

 

Допускайки възможност за грешки от ваша страна,

вие никога няма да се окажете в затруднено положение.

Такава позиция ще прегради пътя на всякакви спорове

и ще въодушеви събеседника ви

да прояви същата честност,

откровеност и широчина на мисълта, както и вие.

Тя може да породи в него желание

да признае на свой ред, че той също не е бил прав.

 

 

Логичността – е дар на малко хора.

Повечето от нас са подложени на влияние на предразсъдъци и предубеждения.

Много от нас са заразени от предопределеност на мненията,

ревност, подозрителност, страх  завист и гордост

и поради това не желаят да променят своите възгледи за каквото и да било,

било то въпрос на религия или фасон на прическата, социални проблеми или игра.