Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги 

 

ПРОМЕНЕТЕ ЧОВЕКА БЕЗ ДА МУ НАНАСЯТЕ ОБИДА!

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

Проблемна карта

"Как да печелим приятели?"

 

Проблемна карта

"Променете човека, без

да му нанасяте обида"

 

Проблемна карта

"Внимателно склонявайте

към своята гледна точка"

 
1. Започнете с  похвала и искрено признание на достойнствата на човека.

2. Обръщайки внимание на хората за техните грешки, го правете в косвена форма.

3. Преди да критикувате другия, кажете за своите грешки.

4. Задавайте въпроси, вместо да издавате заповеди.

5. Дайте възможност на човека да спаси своето лице.

6. Хвалете човека за всеки, дори скромен успех и бъдете при това искрени в своето признание и щедри на похвали.

7. Създайте на човека добро име, за да може той да живее в съответствие с него.

8. Ползвайте поощрения. Направете така, че недостатъкът да изглежда лесно поправим, а работата в която искате да го увлечете, лесно изпълнима.

9. Направете така, че на хората да им бъде приятно да изпълнят това, което вие искате.