Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги ,2015

 

ПОМНЕТЕ ИМЕНАТА!

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

Проблемна карта "Как да печелим приятели?"

Проблемна карта "Променете човека, без да му нанасяте обида"

Проблемна карта "Внимателно склонявайте към своята гледна точка"

КАК ДА СЕ РАЗБИРАМЕ  С ХОРАТА?

ЗАБРАВЕТЕ КРИТИКАТА!

УВАЖАВАЙТЕ!

ЗАДОВОЛЯВАЙТЕ ЖЕЛАНИЯ!

БЪДЕТЕ ИСКРЕН!

УСМИХВАЙТЕ СЕ !

МИСЛЕТЕ !

ПОМНЕТЕ ИМЕНАТА!

БЪДЕТЕ ДОБЪР СЛУШАТЕЛ!

ДАВАЙTE, ЗА  ДА ПОЛУЧИТЕ !  

ПОМНЕТЕ ИМЕНАТАСредният човек значително повече

е привързан към своето име,

от колкото към всички имена на планетата,

взети заедно.

 

Само запомнете това име,

и обръщайки се към него,

го произнасяйте непринудено,

и вие вече сте му направили приятен

и правещ изгодно впечатление комплимент.

 

Но забравете това име или го сгрешете

и вие вече сте се поставили

в крайно неловко положение.

 

Хората така се гордеят със своето име,

че се стремят да го увековечат на всяка цена.

 

Един от първите уроци по политическа грамотност се явява:

„Помнете името на избирателя – това е изкуството

да управляваш държавата. Да забравиш – значи да бъдеш предеден на забрава".

 

В деловия живот и специалните контакти, способността да си спомниш необходимото име

е също толкова важно, както и в политиката.

 

Голяма част от хората не запомнят имена по простата причина,

че те не отделят достатъчно време и енергия за това, да се съсредоточат,

да повтарят и неизгладимо да запечатат в своята памет тези имена.

 

ПОМНЕТЕ ИМЕНАТАНаполеон ІІІ се е гордял с това,

че въпреки своите царски грижи,  

е бил в състояние да си спомни името на всеки,

срещнат от него човек.

Как това му се е удавало?

Много просто.

Ако той е чул името недостатъчно отчетливо, той казвал:

„Извинете аз лошо чух вашето име“.

В случаите когато името е било необикновено, той питал

„Как името ви се пише“?

В течение на беседата,

той се стараел няколко пъти

да произнесе току що чутото име,

а в ума си да го свърже с някаква характерна особеност,

израз на лицето или общ вид на човека.

Ако новият човек е бил лице от високо ниво,

Наполеон е прилагал допълнителни усилия

да запомни неговото име.

Щом оставал самичък,

той записвал името на лист хартия,

след което съсредоточено разглеждал написаното

и го запечатвал в паметта си, след което късъл листа.

По този начин той постига това,

че зрителната и слуховата му памет в комбинация съхраняват необходимото му име.