КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

Определение на технология за управление на знания

Поетапен процес, гарантиращ концентрация на усилията за достигане ефективно използване натрупания опит на специалистите на компанията.

 

 

технология за управление на знания

 

 

Всяка технология предвижда наличие на суровина, процес на преобразуване и краен продукт. В сферата на “производство” на интелектуален капитал и суровината и крайният продукт се явява знанието, а процеса – трансформация на съществуващи данни, информация и знания  в ново по форма и/или съдържание знание.

 

Една част от този процес на трансформация има изключително човешка природа и може да бъде изпълнена само от хора, а останалата в една или друга степен се реализира с помощта на софтуерни системи.

 

Основна цел на технология за управление на знания

Създаване на среда, в която званието се възпроизвежда.

 

Предмет на технология за управление на знания

Технологията управление на знанията, се занимава преди всичко с неструктурирани или слабо структурирани данни.

 

Включва зафиксирани резултати от взаимодействие (collaboration), потоци от работи (workflow), управление на документооборота и други авторски материали.

 

Те съществуват във вид на електронни писма, договори и предложения, аудио и видео файлове, чертежи, маркетингови материали, описание на продукти, ръководства и други.

 

Тези данни в съвкупност образуват вътрешните знания на организацията.

Предмет на технология за управление на знания

 

Параметри за оценка  на технология за управление на знания

Ефективност на технологията = стойност на натрупани знания

 

 • Капацитет на хранилищата на знания;

 • Време за търсене на необходимите знания;

 • Време за обучение на нов участник;

 • Количество потребители (участници)

 • Стойност на въвеждане и съхранение на нов обект на знание;

 • Стойност на включване на нов потребител.

 

Компоненти на технология за управление на знания

Технологията Knowledge Management представлява съвкупност от програмни средства, предназначени за:

 • Съхраняване и търсене на документи;

 • Добиване на данни;

 • Пълнотекстова индексация и търсене на документи по тяхното съдържание (в т.ч. – с използване на самообучаващи се  интелектуални инструменти за търсене);

 • Подържане на запитвания на естествен език;

 

В най- общ вид могат да бъдат посочени следните КМ инструменти:

 • Хранилища (repository) на знания;

 • Поддръжка на експертни процедури;

 • Приложения за електронно обучения (e-learning);

 • Технологии за конференции и обмен на информация;

 • Средства за синхронизация на колаборативни (Collaboration – съвместна работа) процеси;

 • Инструменти за търсене и придвижване на данни.

 

                     Когнитивни технологии

Информационни технологии, специално ориентирани към развитие интелектуалните способности на човека. Характерен пример за такава технология се явява компютърната графика, позволяваща в пространствена форма да се представят на екрана на компютъра не само геометрични фигури, но и различни математически формули. Такива  представяния развиват пространствено въображение в човека и асоциативното му мислене.

 

Влияние на информационните технологии върху технологиите за управление на знания

 • За сметка на IT информационните потоци нарастват многократно , ускоряват се и се разпределят в множество локални мрежови центрове. Обемите и скоростите  превишават човешките способности. Необходими са ИТ средства за търсене на информация , трансформирането и в необходими знания и поддръжка на приемане на решения.

 • Конкурентите, използващи ИТ средства получават преимущество за сметка на получени знания  за значими събития, тенденции, поведение на потребители, доставчици и партньори.

 • IT позволяват да се организира и стандартизира групова работа, системи за комуникация и потоци от знания.