КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ АКТИВИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ АКТИВИ

РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ АКТИВИ 

 

Интелектуални активи  (ИА)

Интелектуални активи  (ИА)

Вид интелектуални ресурси, които на организацията се е удало да определи, опише и заведе в база знания. Примери:

 

Интелектуалните активи могат да бъдат наречени  “явен” Интелектуален капитал.

              Интелектуална собственост (ИС) – юридически оформени Интелектуални активи, такива като патенти, търговски марки, авторски права.

Управление на интелектуалните активи

Аналитиците предсказват, че делът на нематериалните интелектуални активи към 2009 година ще бъди по-голям от 90% от пазарната стойност на водещите световни компании.

Пример:

В балансовия отчет на IBM за 2001 година печалбата от  интелектуални активи е 1,5 млрд. долара — благодарение на системен подход към управление патенти, ноу-хау и други нематериални активи.

 

Извод – традиционният  счетоводен отчет не обхваща ценностите, които движат новата икономика  Умението да се управляват интелектуалните активи се явява ключов фактор за успех и важно конкурентно преимущество.

ЕСМ помага да се организира отчет на всички “парчета” информация - piece of contents  и заедно със системите CRM и ERP, както и с решенията клас Business Intelligence служат като база за пълномащабно управление на интелектуалните активи на организацията (Intellectual Asset Management, IAM).

 

 

 

 

Високотехнологични компании

Условно название на компании, основен актив на които се явява интелектуалната собственост и висококвалифицирания персонал.

 

Сфера на дейност – високотехнологични отрасли и постиндустриални технологии.

 

Към подобни компании, като правило, обикновено се отнасят:

  • Интернет-компании;

  • Разработчици на програмно осигуряване;

  • Производители на полупроводникови устройства;

  • Оператори на мобилни и космически връзки;

  • Биотехнологични компании;

  • Компании, заети в сферата на научноизследователски разработки;

  • Мас-медийни компании