КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ПРИМЕРНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

(Lotus и IBM)

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ПРИМЕРНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

ВНЕДРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

 

Концепция за управление на знания на Lotus и IBM

Концепцията за управление на знания  на компаниите Lotus и IBM включва четири основни задачи на бизнеса, които пряко водят   до подобряване дейността на организациите: иновации, бързина на реагиране (възприемчивост), производителност и компетенция.

 

Компетенция

Развитие на деловите навици и увеличаване  професионалните знания на сътрудниците чрез обучения в режим on-line, пряко на работното място и електронно обучение.

 

Компетентната организация се грижи за развитието на своите сътрудници – както старите, така и новите.

 

Всичко, което организацията прави за развитие на процеса на обучение допринася за увеличаване на нейната компетенция.

 

Иновация

  • Търсене и развитие на нови идеи;

  • Обединяване на хората във виртуални екипи;

  • Създаване на форуми за "мозъчни атаки" и сътрудничество.

 Иновацията се явява главно условие за постигане на конкурентно превъзходство.

 

Основен проблем – преодоляване физическите и времеви граници, разделящи сътрудниците, за обмен на  идеи при производство на нови продукти и услуги.

 

Адаптация

Предоставяне на сътрудниците достъп до необходимата информация в необходимото време и място за приемане на оптимални решения и своевременна адаптация към променящата се бизнес среда.

 

Продуктивност

Намиране и многократно използване на ефективни решения насочени към:

  • Съкращаване циклите на производство,

  • Анулиране на двойна работа

  • Изключване възможността за повторно изобретяване на колелото.

 

Концепция за управление на знания на Lotus и IBM

 

Взаимовръзката между четирите стратегически цели може да бъда представена във вид на матрица.

 

  • Вертикална ос – представя движението на знанието от индивидуално към колективно и отразява степента на приложимост на знанията..

  • Хоризонтална ос – характеризира степента на развитие на знанието.

 

Между стратегическите цели съществуват взаимовръзки:

  • Компетенция и иновация се отнасят основно към създаване на знания. Те са насочени към ръст на индивидуалните знания, понякога на индивидуално ниво, а  понякога в рамките на малък екип. Те основно са скрити знания.

  • Продуктивност и адаптация се отнасят към областта на използване вече съществуващи знания. Те основно са явни знания.