КМ

© Христо Тужаров, Август 2008

 

ОБЕКТИ НА ЗНАНИЕТО

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта] [Бизнес консултации]

 

ЗНАНИЯ (knowledge)

ВИДОВЕ ЗНАНИЯ

ПОДХОДИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЕТО

ОБЕКТИ НА ЗНАНИЕТО

КОРПОРАТИВНО ЗНАНИЕ

МЯСТО НА ЗНАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО

КАРТА НА ЗНАНИЕТО

 

Концептуален модел на знанието

При анализирането на знания в един текст, или запис, така че да може да бъде създаден подходящ модел на знанието, е важно да се идентифицират обектите на знание на ниско ниво.

 

Повечето модели на знания са съставени от първични елементи наречени обекти на знанието.

 

Концептуален модел на знанието

 

Обекти на знанието

Обектите на знанието са нещата, които представляват дадена област, т.е. физически обекти, идеи, хора и организации. Всеки обект се описва  чрез:

  • Неговите връзки към другите обекти в разглежданата област;

  • Положението му йерархията;

  • Неговите атрибути и стойности.

От граматическа гледна точка, концепциите обикновено са еквивалентни на съществителните.

 

Описания на знание

Едно описание е определящ клас. Например “моята кола” е определение на обекта кола. Описанията имат само атрибути на техните класове, включително наследените атрибути. При тях могат да се отменят някои или всички от стойностите по подразбиране. Например в “моята кола” атрибута “максимална скорост” може да бъде 90 км/ч, отменяйки скоростта по подразбиране от 100 км/ч за всички коли.

 

Процеси /Задачи, дейности/ със знание

Процесите /така наречените задачи и дейности/ са набор от действия, извършени за да удовлетворят дадена цел или набор от цели. Процесите се описват чрез използването на други обекти на знанието, като входни данни, изходни данни, средства, роли и точки на решения.

 

Атрибути и стойности

Атрибутите и стойностите описват свойствата на другите обекти на знанията

 

Атрибути са  общите свойства, качества или черти, принадлежащи на клас от концепции, като например тегло, цена, възможност.

 

Стойностите са специфични качества на дадена концепция каквато е точното тегло и възраст. Стойностите са асоциирани към даден атрибут и могат да бъдат цифрови /напр. 100 кг., 6 год. / или категорийни /напр. тежък, млад/.

От граматична гледна точка, стойностите са еквивалентни на наречията. 

 

Правила

Правилата са изрази на "IF... THEN...". Например:

   IF температурата е над 20.  THEN отвори прозореца или пусни климатика

 

     Връзки (Релации)

Връзките представят начина по който обектите на знание като концепции и задачи са свързани по между си. Важните примери включват is a за да покажат класификацията, part of да покажат композицията, и тези, използвани в различни модели на знания, като карти на процеса или мрежа за промяна на състоянията. Връзките често са представени като стрелки в диаграмите.

От граматическа гледна точка връзките обикновено са еквивалентни на глаголите.

 

Характеристики на  знанието:

  • Стратегия: съгласуване с изискванията за знанието;

  • Предимства: разграничаване и стратификация на знанието;

  • Възможности: Употребата на знания (know-how) от хора и екипи за генериране на знания;

  • Процес: Диаграмите и трансформациите на знание между паралелни дейности на знанието;

  • Организиране: Организация и управление на работата по знанието.