Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

 

Провайдер на приложни услуги ASP

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

Е - БИЗНЕС 

 

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

 

БАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI ) 

 

ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ

 

ИТ СЕРВИЗИ

  

 

 

 

Провайдер на приложни услуги (Aplication Service Provider ASP)  

Компания предоставяща и обслужваща необходим за потребителя набор от приложения. на отдалечена технологична площадка.

 

                     Application Service Providing – технология, позволяваща да се създават  решения на основата на отдалечен достъп до сървър, на който е установено специално програмно осигуряване.

 

Идея за  провайдера на приложни услуги  ASP  

Вместо да се купуват ИТ ресурси, те да се ползват чрез провайдер на  приложни услуги.

 

Достъп до отдалечените данни:

          Различия между аутсорсинг и ASP  (источник: Aberdeen Group)

 

 

Аутсорсинг

ASP

Разположение на оборудването

Локално или отдалечено

отдалечено

Заплащане

В зависимост от използваното време

Ежеседмично фиксирано заплащане

Собственост на приложенията

На клиента

Аренда от ASP 

Обхват

ИТ, бизнес процеси

Само приложения

Разходи

Изцяло на един клиент

Разпределят се между много клиенти

Модел

„едно към едно”

„едно към много”

 

Ключови технологии използвани от ASP  в % (Источник:VAR Business Research)

 

 

Задачи на ASP

 • Хостинг web - сайтове, пощенски служби;

 • Предоставяне в аренда на виртуални търговски площадки за осъществяване на продажби чрез Интернет;

 • Достъп до общи каталози на Интернет продавачи за осъществяване на покупки чрез Интернет;

 • Осигуряване на достъп на потребители до  различни функции на приложения, съгласно техните пълномощия;

 • Предоставяне на защитен достъп до корпоративни данни;

 • Поддръжка на процеса по електронен обмен на данни (EDI);

 • Експлоатация на сложни системи – ERP, SCM, CRM  и други;

 

Управлението на приложенията и целия документооборот се осъществява чрез  web - интерфейс или по e-mail.

 

Типове програмно осигуряване предлагано чрез ASP                     

 • Офисни и персонални приложения (Microsoft Office, обучаващи програми и др.);

 • Комуникационни средства - електронна поща, видеоконференции, форуми и т.н.;

 • Приложения за електронна търговия - електронни магазини, разплащателни системи и т.н.

 • ERP системи и отделни приложения, например, CRM, SRM или други;

 • Аналитични приложения - изследване и прогнозиране на търсенето, анализ на риска и т.н.

 • Набор отраслови приложения, специфични за даден отрасъл.

 

                        Най разпространени приложения предлагани от ASP ( Источник:Ambit International)

 

Преимущества от използването на ASP

 • ASP-решението има по ниска стойност за потребителя, тъй като разходите за реализацията му (лицензирано програмно осигуряване, сървъри, услуги, техническа поддръжка) се поемат от много потребители;

 • Осъществява се денонощна техническа поддръжка;

 • При необходимост се осъществява бърз преход към решения от по-високо ниво;

 • ASP предлагат и допълнителни платени услуги –обучение, резервно копиране, оперативно възстановяване на данните и т.н.

 • Клиентът може да се откаже от получаваните услуги или оперативно да промени техния обем;

 • Клиентът може да отнесе разходите за ASP  в себестойността на продукцията, докато закупуването на оборудване и софтуер става от реализираната печалба;

 • Използването на ASP гарантира фиксирани суми за заплащане на услугите, което позволява прогнозиране на ИТ разходите.

                       Сравнение на  времето за внедряване на приложение  и времето за адаптация на приложението към конкретен клиент на ASP (источник: Collaborative Strategies LLC)

 

Стъпка

Внедряване в компанията

ASP

1. Разработка на стратегия

3-6 месеца

2-6- недели

2. Оценка на възможните програмни приложения

3-6 месеца

1-2- недели

3. Избор и закупуване на съответните приложения

1-2 месеца

1- недели

4. Установяване и тестване на програмното осигуряване

3-6 месеца

4-8- недели

5. Пускане и осигуряване на стабилно функциониране

2-4 месеца

4-6- недели

Общо време

1-2 години

3-6 месеца

 

 

Възможности, които компаниите разчитат да получат от ASP (Источник:CIO Magazine/ ASPIC)

Основни проблеми на  ASP

 • Необходимост от доверие към доставчика на услуги

 • Съсредоточаването на множество ресурси ( магазини, финанси и други) с единна система на защита прави сървърите привлекателна мишена за хакерски атаки;

 • Необходимост от качествена връзка, гарантираща невъзможността за загуба на данни;

 • Решение за отговорността на провайдера при възникване на ситуации – откази в работата на оборудването, загуба на данни и т.н.

 • Необходимост от система за застраховане на електронния бизнес;

        Споразумение за нивото на услугите (SLA-Service Level Agreement ) – фиксират се стойности на ключови параметри за функциониране ( максимално време на престой, степен на защита, санкции за провайдела и т.н.)