Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

WORLD WIDE WEB

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

WEB СЕРВИЗИ

 

Web 2.0

 

КАКВО Е ТОВА  WEB 2.0

 

WEB 2.0 И Е БИЗНЕС

 

СЕМАНТИЧЕН WEB

 

Web 3.0

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА

 

Функциониране на Web

HTTP-протокол за трансфер на хипертекст.

 

Служи за обмен на НТМL файлове. Разработен е специално за Web и е проектиран да работи бързо при хипертекстови преходи.

 

Протоколът е извънредно прост и може би  поради това Web e толкова мощен. Операцията за достъп до мрежата се осъществява на четири основни етапа.

 

Функциониране на Web

Езици за гипертекстово маркиране

 

HTML hypertext markup language

Език, използван за създаване на документи, съдържащи специални команди за форматиране и гипертекстови препратки и предназначени за поместване на  в WWW и други служби и мрежи..

 

WML – wireless markup language

Език, специално създаден за изобразяване на информации върху малкия екран на мобилен телефон в съответствие с протокола WAP. Разработчиците на публични WAP-ресурси е необходимо да се съобразяват с това, че всяка WML-страница – това е кратка текстова информация с възможност за използване на много прости черно-бели изображения. Явява се еквивалент на HTML, реализиран на база XML.

 

XMLeXtensible markup language

Разширяем език за хипертекстово маркиране, използван за създаване и разполагане на документи в среда WWW. За разлика от езика HTML, той може да служи не само за предаване на инструкции по представяне на данните, но и за описание съдържимото на файлове, практически от всякакъв тип. Езикът е най-перспективен в областта на обмен на данни за електронна търговия.

 

Език Java

            language Java

Интерпретируем език със синтаксис С++, специално предназначен за работа в открита мрежова среда. Разработен е от компанията Sun Microsistems (САЩ). Появата на Jаva предизвика обрат в областта на създаване, използване и разпространение на програми и мултимедийна информация. Програмите, написани на този език, могат:

  • Да се използват върху различни платформи (типове компютри);

  • Да се изпълняват в мултипроцесорни системи;

  • Да се разтоварват по мрежата и изпълняват в компютъра на потребителя;

  • Да се изпълняват едновременно по мрежата от всички потребители.

За да се ползват възможностите на Java, операционната система трябва да е осигурена с интерпретатор Hot Java.

 

Начини за търсене в Web

 

Обектно ориентирано търсене в Web

Използват се йерархично организирани каталози и дървета.

 

Търсене по ключови думи в Web

Използват се spiders (неща, които пълзят по WEВ и търсят ресурси).

 

Търсене по пространство в Web

Използват се подредени по географски принцип списъци от сървъри и Web сайтове в информационните пространства, както и претърсване на директориите в "пространството на главните страници"

 

Търсене чрез плъзгане по повърхността

Използва се  техника, ресурси и инструменти, чрез които се достига до нова Web информация.