Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ИТ СЕРВИЗИ

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

Е - БИЗНЕС 

 

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

 

БАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI ) 

 

ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ

 

ИТ СЕРВИЗИ

Провайдер на приложни услуги ASP

 

 

 

 

ИТ сервизи

Осигуряват технологичната инфраструктура на търговските площадки и непосредствено участват в тяхното създаване и поддръжка.

 

Поддържат унифицирани процеси на обслужване потребители и функционални модули. Към тях се отнасят:

 • Административна система;

 • Виртуален офис;

 • Разплащателна система;

 • Търговска система;

 • Регистрационно-търсеща система;

 • Генератор на договори;

 • Система за управление на банери;

 • Развлекателна система;

 • Разпространение на новини и други.

Функционирането на сервизите се осъществява чрез използване на програмни модули, които също се явяват унифицирани за всички типове комплекси.

 

Хоризонтални оператори на апаратно-програмния комплекс (eMarketplace Platform Providers/Operators)

Предоставят общи за компаниите и отраслите решения за осъществяване на електронен бизнес:

Вертикални оператори (Vertical eMarketplace Operators)

 • Предлагат решения за конкретни отрасли.

 • Осъществяват транзакции

 • Извършват реклама на база традиционния модел (cost per thousand impression (CPM)) или спонсорство.

 • Предоставят чрез абонамент достъп до ценна информация.

 • Предоставят мощните възможности на Интернет за търсене и сравнение на стоки едновременно по няколко параметъра – цена, срок на доставка, гаранции и т.н.

Провайдер на услуги Application Service Provider (ASP)
Организация, която в условия на аренда и в режим на аутсорсинг (външен доставчик на услуги), предоставя на клиентите си достъп до ИT-инфраструктура и приложно програмно осигуряване.

 

За разлика от аутсорсинга, където всяко решение се разработва по изискванията на конкретен клиент, ASP предлага  стандартни пакети и остава собственик на ИТ-инфраструктурата и програмното осигуряване. 

 

ASP като бизнес-модел позволява на клиенти с по-малки възможности да получат достъп до услуги и приложения, които са им били недостъпни поради недостиг на средства или поради непредсказуемост на резултата от внедряването им.

 

Предоставяните услуги са насочени към решаване на следните задачи:

 • Хостинг на сайтови и пощенски  служби;

 • Експлоатация на ERP-системи;

 • Интернет-магазини и търговски площадки;

 • Достъп до каталози за Интернет-продажби;

 • Предоставяне на  защитен достъп в мрежата и т.н.