Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

БИЗНЕС КЪМ  ПОТРЕБИТЕЛ

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

 

БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС(B2B)   

   

БИЗНЕС -  ПОТРЕБИТЕЛ

 

ДРУГИ ВАРИАНТИ НА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

ВИРТУАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩАДКИ

  

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

Визнес към потребител (B2C  Business-to-Customer) 

Категория електронна търговия, която е еквивалентна на търговията на дребно и е представена от различни видове магазини  с предлагане на всякакви потребителски стоки.

 

 

 

 

Развитието на  В2С е свълзано с общото развитие на икономиката и повишаване благосъстоянието на купувачите. В2С търговията може да се развива само при наличие на високо качество на всички нейни компоненти:

1) Логистика;

2) Транспортна инфраструктура;

3) Пощенска система;

4) Платежни системи на Интернет магазините.

 

Причини за развитие на В2С

  • Значителен ръст на броя крайни потребители на мрежата Интернет и съответно, разширението на пазарите на е търговията. Започвайки от 1995г, броя хора с достъп до Интернет се удвоява почти всяка година и вече превишава 1,5 милиарда потребители;

  • Стремително развитие на електронните платежни системи и системите за сигурност, които позволяват да се осъществяват електронни транзакции.

В2С, предимства

  • Повишава се интересът на клиентите, които имат достъп до стоките, предлагани от фирми чрез Интернет.

  • Отсъствие необходимост от доставка на стоките със собствени сили. Повечето електронни магазини имат добра система за доставки.

  • Наличие на системи за търсене на необходимите стоки и услуги.

  • Низка цена, която се получава за сметка на намаляване на непроизводителни разходи.

  • Широк асортимент от стоки

Проблеми стоящи пред В2С

1. Проблеми на  информационната сигурност. Заедно с ръста на е търговията , расте и броя компютърни престъпления.

 

2. Ограничение на правата на  потребителя. Потребителите на електронни услуги нямат възможност в пълна степен да се убедят в качеството на стоките, докато те не им бъдат доставени. В повечето от случаите не е предвидено връщане на доставената стока, ако тя не отговаря на изискванията.

 

3. Съществува голямо количество непрофесионални и недобросъвестни фирми действащи в областта на В2С.

 

4. Високо ниво на недоверие към е търговията сред потребителите. Част от потребителите на стоки и услуги на B2C просто не са привикнали към новите методи и технологии.

 

Бизнес В2С  модели

 

         Електронен магазин (E-shop).

В този модел, фирма собственоръчно създава търговски център с цел:

  • Търсене на допълнителни пазари за пласмент;

  • Намаляване на цените на стоките и услугите;

  • Придвижване на собствената търговска марка.

      Електронен аукцион (E-auction).

Този модел е ориентиран към търсене на купувач, който е съгласен да плати най-висока цена. Съответно колкото е по голяма аудиторията, толкова по високо може да бъде предложението за цена.

 

        Виртуално съобщество (Virtual communities).

Този модел е подобен на електронния магазин, но има това предимство, че се създава добавена стойност чрез обмен на информация между потребителите.

 

      Търговски агрегати (E-mall).

Този модел предвижда оказване на услуга при търсене на нужните стоки в голям брой електронни магазини, аукциони и т.н.

 

За тези услуги посредника получава процент от продажбите.

 

       Електронни дилъри (3rd party marketplace).

Тези модели обслужват фирми, които търсят нови пазари и за целта използват дилъри, които срещу процент организират продажбата на стоките им.

 

       Платежни системи (E-payment systems).

Този модел обслужва потребителите и фирмите, осигурявайки им безопасно извършване на паричните транзакции.