Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

СЪЩНОСТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

 

БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС(B2B)   

   

БИЗНЕС -  ПОТРЕБИТЕЛ

 

ДРУГИ ВАРИАНТИ НА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

ВИРТУАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩАДКИ

 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

Електрона търговия

Електрона търговия

Маркетинг, търговски предложения, продажби, даване под аренда, предоставяне на лиценз, доставка на стоки, услуги или информация с използване  на компютърни мрежи или Интернет.

 

       Електронната търговия се смята за основния раздел на електронния бизнес. Тя безспорно е основния сегмент от Интернет икономиката, генериращ преобладаващия обем финансови транзакции.

 

Интернет търговия

Процес на покупко/продажба на стоки или услуги (цялата търговско/финансова транзакция или нейна част), която се осъществява по електронен начин с използване на Интернет технологии.

 

Електронна търговия, инфраструктура

     Под инфраструктура на електронната търговия се разбира комплекс от операции, които имат помощен характер и осигуряват нормалното функциониране на електронната търговия. 

 

  Електронна търговия, инфраструктура

 

                 Производствена инфраструктура

Разбира се производствения процес на стоки и услуги, както и всички условия за неговото оптимално протичане .

                  

          Комуникационната инфраструктура

         Включва в себе си Интернет, кабелната телевизия и др .

 

          Информационната инфраструктура

         Има за цел да доведе информацията за стоката или услугата до купувача. Включва в себе си открити бази от данни, електронни каталози и др .

 

           Обслужваща инфраструктура

         Всички операции, като гаранции, разплащания, безопасност и т.н..

 

Виртуална търговия

Понятието произлиза от латинската дума “virtualis”- възможен. Това понятие  е в основата на редица производни като :

 

Виртуален магазин – специализиран сайт, с помощта на който може в интерактивен режим да се купуват или продават стоки или услуги .

 

         Виртуална търговия – осъществяването на търговска дейност в глобални мрежи .