Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА ТЪРГОВИЯ

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА ТЪРГОВИЯ

 

БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС(B2B)   

   

БИЗНЕС -  ПОТРЕБИТЕЛ

 

ДРУГИ ВАРИАНТИ НА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

ВИРТУАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩАДКИ

 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

Търговия

  • Търговията е звено от системата за разделението на труда;

  • Търговията е процес на обмяна на стоки и пари между продавач и купувач.

Самото понятие “ търговия ” може да се разгледа от два аспекта – директен обмен и опосредствен обмен.

 

Фази на реализиране на търговска сделка 

 

 

Търговските бизнес модели, в основата на които лежи използването на web- технологии, могат да включват всички фази на извършване на сделка, включително:

  • Запитване за информация от клиента към продавача;

  • Система за потвърждаване наличие на стока при продавача;

  • Клиентска система, позволяваща да се извърши покупка на стока;

  • Система на продавача, одобряваща продажбата;

  • Система на продавача, потвърждаваща продажбата;

Видове търговия

 

Търговия

 

Директна търговия

Традиционна търговия, базирана на директния личен контакт на купувача с продавача. Основния процес е запознаването на купувача със стоката. От ефективната организация на този процес(управление взаимоотношенията с клиентите CRM) зависи времето на избора и решението за покупката.

 

            Опосредствена търговия

Характеризира се с пълното отсъствие на личен контакт, а само в отделни случаи използване на посредник (списания, поща, комуникационна  мрежа, Интернет )

 

            Каталожна търговия

Осъществява се посредством изпращане на пакет по пощата или с пряка доставка на стоката от фирмата производител или разпространител. Същността на каталожната търговия се състои в това, че купувача се запознава със стоката по каталог, където е предоставена достатъчно пълна информация. Ако е необходимо той може да получи и допълнителна информация от дистрибутор или по телефона. След избора той поръчва необходимата стока, а заплащането се извършва с наложен платеж или с налични пари при доставката, извършена от специален куриер.

    

            Търговски автомати

Механични устройства, с помощта на които се извършва продажба на стоки чрез налични пари или с банкови карти. С търговските автомати обикновено се продават евтини масови стоки. Основното им преимущество е, че са на разположение 24 часа в денонощието и са разположени на места с голям поток от хора.

 

             Телевизионна търговия

Търговия, основана на телевизионната мрежа. Представянето на стоките става по телевизията, поръчването по телефона или Интернет, а доставката по пощата или по специален куриер. Предлаганите стоки и условия на продажбите могат да бъдат част от рекламните блокове на телевизията или да са обособени в специализирани предавания.

 

              Електрона търговия

Маркетинг, търговски предложения, продажби, даване под аренда, предоставяне на лиценз, доставка на стоки, услуги или информация с използване  на компютърни мрежи или Интернет.

 

Електронната търговия се смята за основния раздел на електронния бизнес. Тя безспорно е основния сегмент от Интернет пазара, генериращ преобладаващия обем финансови транзакции.