Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

Е - БИЗНЕС 

 

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

 

БАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI ) 

 

ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ

 

ИТ СЕРВИЗИ 

Стара икономика

Характеризира се с крупни предприятия, с тромава структура, чиято мощност се  определя от контролируемия капитал.

 

Интернет икономика (network economy)

Среда, в която всяка компания или индивид, намиращи се независимо в коя точка на икономическата система могат да контактуват леко и с минимални разходи с всяка друга компания или индивид по повод съвместна работа.

 

Характеризира се с гъвкави, динамично развиващи се организации, които функционират благодарение на създаване и разпространение на знания и малко зависят от фактори, като производство, земя, капитал, труд.

 

Квалификацията на работната сила се явява определящ фактор.

 

Характерни особености

Тенденции

 

Предимства

 

         Снижаване на разходите по:

 • Издръжка на персонала;

 • Съхраняване на материали и полуфабрикати;

 • Дистрибуция на продукцията;

 • Поддръжка на офиси и комуникации.

Увеличаване на скоростта по:

 • Обработка на данните;

 • Доставка на материали;

 • Събиране на вземания(парични потоци)

 • Реализиране на бизнес процесите;

Подобряване качеството при:

 • Обслужване на клиентите;

 • Осигуряване достоверност на данните;

 • Изпълнение на заявките;

 • Отстраняване на грешки;

 • Решаване на конфликти;

 

Принципи

Формулирани от К.Кели 12 особености (правила, принципи) на съвременната икономическа среда:

 

1.      Съвременната среда се гради от тясно свързани един с друг чипове;

2.      Появата в мрежата на допълнителни обекти увеличава ефекта за всички потребители;

3.      Ценността на участието в мрежовата икономика расте експоненциално на броя на участниците;

4.      Намаляване времевия интервал до началото на бърз растеж;

5.      Закон за нарастващата печалба: увеличението на печалбата се създава от цялата мрежа и се разпределя в нея между всички участници;

6.      Необходимо е да се измислят обекти по-бързо, от времето, за което те се превръщат в обикновени стоки;

7.      Движение към безплатен продукт: човешкото внимание води до пазарен дял;

8.      Преданост на стандарта, а не на фирмата;

9.      Можем да сме по-малко съвършени и приспособими, но трябва да сме по- гъвкави и децентрализирани;

10.  Заместване на тежките и материални продукти с леки и информационни;

11.  Балансиране на границата на хаоса и само обновяването;

12.  Не решавайте проблеми – търсете нови възможности.