Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

Е - БИЗНЕС 

 

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

 

БАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI ) 

 

ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ

 

ИТ СЕРВИЗИ

Провайдер на приложни услуги ASP

 

 

Интернет индустрия(Internet industry)

Отрасъл на материалното и интелектуално производство, който осигурява функционирането на мрежово информационно пространство. Условно се разделя на шест сектора: апаратура, програмно осигуряване, достъп, информационно съдържание (контент), услуги, консултации.

 

Електронен бизнес ( Е-business)

 

   IBM регистрира понятието "електронен бизнес" като търговска марка.    

 Същност според IBM – преобразуване на основните бизнес-процеси с помощта на Интернет – технологиите.

 

Новите възможности, които създават за бизнеса Интернет и другите електронни технологии, доведоха до качествени промени в бизнес модела.

Този нов модел получи названието Е-бизнес. При него всички делови отношения (планиране и управление, маркетинг, продажби, финансов анализ, плащания, търсене на сътрудници, взаимоотношения с клиенти и партньори и т.н.) се пренесени в Интернет.

 

Много от елементите на този бизнес модел съществуват отдавна:

 • средства за електронен обмен на данни (Electronic Data Interchange,EDI),

 • електронен превод на средства (Electronic Fund Transfer, EFT),

 • планиране на корпоративните ресурси (Enterprise Resource Planning, ERP) и т.н..

          Определение

Повишаване ефективността на бизнеса, базирано на информационните технологии, с цел осигуряване взаимодействие на делови партньори и създаване на интегрирана верига добавена стойност.   

 

“ Е” -  замества “ електронни мрежи ” и означава приложението на електронната мрежова технология, включително Интернет и EDI (електронен обем на данни) за подобряване на бизнес процесите .  

Предпоставки

 • Липсата на граници и регулаторен режим;

 • Възможностите на новите информационни технологии;

 • Решаване на проблемите, свързани със сигурността на разплащанията;

 • Алтернативите, предлагани от мрежата относно намирането на нови пазари за реализация;

 • Минимизирането на издръжките на всички етапи от жизнения цикъл на продуктите.

Обхват

Електронния бизнес включва електронната търговия, но обхваща и вътрешни процеси като производство, управление на средства за производство, развитие на продукти, управление на риска, финанси , човешки ресурси и др .

 

Стратегията на електронния бизнес е насочена

 • Към вътрешните процеси,

 • Към намаляване на разходите,

 • Към подобряване на ефективността и производителността.