Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ПРИЛОЖНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

WEB САЙТ

 

БРАУЗЪРИ

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА WEB  САЙТ

 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ

 

 

 

При проектиране и разработка на Web  сайт от особено значение е позициониране на ключовите думи.

 

Title Tag.

Може би най-важния таг на страницата, поне докато търсещите машини оценяват. Този таг предоставя описание, което се появява най-отгоре в прозореца на браузера и показва на потребителите къде се намират и за какво става дума. Повечето машини го използват за заглавие на индексираната страница. За по-добри резултати <Title> тага трябва да е много добре замислен, съчетан с ключови думи и в същото време да ориентира потребителите какъв е сайта.

 

 За предпочитане е всяка страница да има отделен <Title> таг, който да показва за какво се отнася съответната страница (препоръчително е да включва ключови думи).

 

Meta KeywordsTag.

Преди заемали ключова роля, сега Meta Keywordsне не са с такова грандиозно значение. Почти нито една машина не се съобразява с тези тагове, но все пак си струва да се включат, защото по-малките търсачки още работят с тях.

 

 Препоръчително е на всяка страница Meta Keyword Tag-овете да са уникални и да се отнасят за съдържанието на конкретната страница. Трябва да се цели използването на няколко ключови думи за страница и тези думи да се съчетаят във фраза, която да е в Meta KeywordsTag-а (около 8-12думи общо).

 

Ако в Meta KeywordsTag-а не се използват запетайки машината взема фразата и я разбива на думи и така при нужда ги съчетава и дава повече резултати, но някой търсачки наказват неупотребата на запетайки.

 

Meta Description Tag.

Все още са от голямо значение за търсещите машини. В повечето случаи текста се използва от машината, като описание на страницата в резултатите от търсенето. Краткото и точно описание в Meta Description Tag би трябвало да предостави добро описание на страницата.

        

Author Tag.

Посочва кой е направил страницата и кой се грижи за нея. Няма информация как се оценява тага и съдържанието му от търсещите машини.

<meta name="author" content="Your name here"></meta>

 

Revisit-after Tag.

Казва на търсещата машина след колко време да посети страницата отново (30 дни в примера). Това е удобно, ако описанието, ключовите думи и/или съдържанието се сменят често. Няма информация как се оценява тага и съдържанието му от търсещите машини.

         <meta name="revisit-after" content="30 days"></meta>

 

Distribution Tag

Казва на търсещата машина за каква аудитория се отнася страницата. В примера е посочено че се отнася до всички. Може да се посочи че е само за вътрешна употреба “local” и “IU” (Internal Use), което значи че не е за широката аудитория. Няма информация как се оценява тага и съдържанието му от търсещите машини.

         <meta name="distribution" content="Global"></meta>

 

No-cache Tag.

Този таг казва на търсещата машина да не използва кеширана версия а да използва информацията направо от страницата. Предимството на кеширането на страницата направо на сървъра на търсачката, е че достъпа е много по-бърз. Препоръчително е този таг да се използва когато на страницата има новини и обяви, които се сменят много често и държите машината да ги показва на потребителите актуални. Няма информация как се оценява тага и съдържанието му от търсещите машини.

         meta http-equiv="pragma" content="no-cache"></meta>

 

Heading Tags.

Търсещите машини теоретично трябва да предоставят предимство на добре съставените страници. Това включва заглавни “heading” тагове, за да показват заглавията, които са важни за търсещата машина. Някой търсещи машини дават предимство на намерените текстове с класове <hx>.

 

Важно е да не се прекалява с тага <h1>, който е най-важен за търсещата машина, а таговете <h2> и <h3> показват заглавията на разделите, водещите текстове и др. подобни текстове, които трябва машината да отличи от стандартния текст.

 

ALT Tags.

Търсещите машини не могат да разпознават картинки и надписите по тях. Затова повечето машини четат ALT тага за да могат да се ориентират за какво е картинката. Използвайки ALT таговете може да се увеличи съдържанието на ключови думи на страницата.

 

Важно е да не се прекалява и да не се правят еднопикселови gif-ове с ALT тагове, защото това ще доведе до неблагоприятни последици върху ранга на страницата.

 

Link (Anchor) Text

Линковете са основен инструмент на търсещите машини. Все повече машини започват да се влияят от линковете към и от индексираната страница.

Изводи:

  • Колкото по-често търсещата машина минава през страницата за кратко време, толкова по-голям рейтинг машината му преписва;

  • Колкото повече линкове машината намери към вашата страница толкова по-голям рейтинг ще има тази страница.

  • Ако се използват ключови думи в текстовите линкове, освен че се увеличава броя на ключовите думи, а и рейтинга на страница, към която е насочен линка се покачва много.

  • Търсещите машини смятат че щом е линкнато с ключовата дума, страницата към която води линка се отнася точно и изрично за това.