Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

БРАУЗЪРИ

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

ПРИЛОЖНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

WEB САЙТ

 

БРАУЗЪРИ

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА WEB  САЙТ

 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ

 

 

Браузър, (Web browser)

Компютърна програма, която се използва за  осъществяване на достъп  на потребителите до ресурсите на Интернет.

 

                     Произход на термина -  когато браузърът намери съществуваща информация в Интернет, обикновено от него се очаква да “се разходи” из нея – оттам и името му (browse – разхождам се, шляя се).

 

Действие на браузъра

Браузърът декодира  HTML езика и го редуцират до конструкция, дизайн и елементи, които се визуализират на екрана на потребителския компютър.

 

Браузърът се свързва със сървър основно използвайки HTTP протокол за разглеждане на Web страници.

 

Видове браузъри

Известни браузъри са: Mosaic, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari (под Mac OS), Slim Browser

 

Към 2005 г. най-популярен, ползван и известен е Internet Explorer. Напоследък нараства популярността и на други браузъри (напр. Mozilla Firefox), поради множеството подобрения, нововъведения и рационализации, включително в бързината, удобството и особено сигурността и неприкосновеността на потребителите в сравнение с Internet Explorer.

 

История на браузърите

Първите браузъри са били само текстови. С развитието на графичните и мултимедийни възможности на Web, се появяват и графичните браузъри.

 

Първият браузър с графичен потребителски интерфейс Mosaic, е до голяма степен причина за превръщането на World Wide Web в мощна среда за съобщения, забавления и образование.

 

Повечето браузъри работят по сходен начин, използвайки менюта, ленти с инструменти, диалогови прозорци и др. Задавайки съответните команди на браузъра, потребителя може да разглежда страница, да се движи из сайта или да се прехвърли до друг сайт.