Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

VBScript

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

СКРИПТОВИ ЕЗИЦИ 

 

CGI (Common Gateway Interface) 

 

JAVA SCRIPT

 

PHP

 

PERL

 

VBSCRIPT

  

 

 

VBScript (Visual Basic Scripting Edition)  

Език за програмиране, предназначен за създаване на сценарии (скриптове), разработен от  Microsoft,

 

Явява се подмножество на езика Visual Basic и по подразбиране се поддържа от Windows Script Host (WSH), който се явява елемент на операционните системи от семейството Windows.

 

Синтаксисът на VBScript се явява опростена версия на стандартния синтаксис на Visual Basic.

 

Сценариите написани на езика VBScript се използват в следните области:

  • Автоматизация на администрирането на операционните системи Windows.

  • Създаване на сървърни приложения;

  • Създаване на клиентски сценарии за Web-страници ( основно за браузъра Internet Explorer).