Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

PERL

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

СКРИПТОВИ ЕЗИЦИ 

 

CGI (Common Gateway Interface) 

 

JAVA SCRIPT

 

PHP

 

PERL

 

VBSCRIPT

  

 

Perl (Practical Extraction and Report Language - практически език за извлечения и отчети)

Програмен език , предназначен за създаване на сценарии (скриптове), разработен от  Лари Уол.

 

Характеристики на Perl

  • Богати възможности за  работа с текст, реализирани с помощта на регулярни изрази.

  • Един от най-добрите програмни езици за писане на CGI скриптове;

  • Прави лесно изграждането и тестването на прости програми

  • Perl е създаден на базата на доста езици - C, awk, Python, Lisp.

Силни черти на Perl :

  • Работа с регулярните изрази;

  • Използване на шаблони;

  • Вградени структури от данни (обикновени и асоциативни масиви);

  • Най-голямата в света библиотека от свободно достъпни модули CPAN. (http://www.cpan.org/).

 Същност на Perl

С Perl може да се кодира процедурно, обектно-ориентирано и функционално.

 

Perl е слабо типизиран език. Той е интерпретируем, като програмата първо се компилира до машиннонезависими инструкции (байткод), които се изпълняват от интерпретатора. За разлика от Java обаче, байткодът не е лесно достъпен, благодарение на което са избегнати редица проблеми с обратната съвместимост.

 

Интерпретаторът на Perl  e написан на C и е преносим на огромен брой платформи (или операционни системи).

 

Предназначение на Perl

Най-силната страна на Perl  е обработката на текст. Това го прави популярен сред системните администратори и разработчиците на динамични страници. Богатата библиотека с модули, както и фактът, че е слабо типизиран и интерпретируем език, правят възможна бързата разработка на приложения в много области, включително и настолни графични приложения.