Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

CGI (Common Gateway Interface)

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

СКРИПТОВИ ЕЗИЦИ 

 

CGI (Common Gateway Interface) 

 

JAVA SCRIPT

 

PHP

 

PERL

 

VBSCRIPT

  

 

 

CGI (Common Gateway Interface — "общ интерфейс на шлюз")

Стандарт на интерфейс, предназначен за осъществяване на връзка (шлюз)  между външна програма и Web  сървъра.

 

           Шлюз - програма, която реализира функционирането на интерфейса с Web  сървъра (често вместо шлюз се използва скрипт или сценарий).

 

Явява се една от първите технологии за създаване на Web  приложения, изпълнявани на сървъра.

 

Характеристики на CGI

 • Може да поддържа поток от данни от един обект към друг;

 • Скриптите на CGI се разполагат на сървъра  в специална директория с име CGI-BIN;

 • Реализацията на  CGI се основава на използването на програми написани предимно на   PERL или С;

 • CGI е едно от най-разпространените средства за разработка на динамични Web  сайтове.

 Предназначение на CGI

 • Удобен е за разработка на търсещи системи, чатове, търговски обяви, книги за гости.

 • Удобен е за изпращане на поща, изработка на банери.

Преимущества на CGI

 • Прозрачност на използването;

 • "Езикова " независимост - CGI-програмите могат да бъдат написани на всеки програмен език;

 • Процесна  изолираност - при стартиране  CGI-програма на сървъра възниква процес и „грешен CGI-скрипт не може да повреди Web-сървъра или да получи достъп до закрита информация;

 • Откритост на стандарта - CGI интерфейсът може да се използва със всеки  Web-сървър;

 • Архитектурна независимост - CGI не зависи от особеностите на реализацията на сървъра (еднопоточност, многопоточност и т.н.);

Недостатъци на CGI

 • Голямо време на реакция – към времето на изпълнение на CGI-приложението се добавя и времето за стартиране на процеса.

 • Не е подходящ при интензивна обработка на заявки – създава голямо натоварване на сървъра;