Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

PHP

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

СКРИПТОВИ ЕЗИЦИ 

 

CGI (Common Gateway Interface) 

 

JAVA SCRIPT

 

PHP

 

PERL

 

VBSCRIPT

  

 

 

 

 

 

 

 PHP (Personal Home Page)

Език за програмиране, предназначен за създаване на сценарии (скриптове), който се използва за генериране на  HTML-страници на Web  сървъра и работи с бази данни.

 

Предлага лесни възможности за изпълняване на сложни математически изчисления, мрежови функции, обработка на електронна поща и др.

 

Явява се един от най популярните за Web  програмиране езици, благодарение на свояна простота, богата функционалност и скорост на изпълнение.

 

Терминология PHP

Названието "PHP" представлява абревиатура, която се разшифрира PHP: Hypertext Preprocessor, или Personal Home Page.

 

 Същност на PHP

PHP се състои от ядро, към което се добавят разнообразни модули ( разширения) : за работа с бази данни, динамична графика, криптографичиски библиотеки, документи с формат PDF и т. Н.

Съществуват множество модули (разширения) за PHP, които добавят различни функционалности и позволяват много по-бързо и ефективно разработване. Такива допълнителни функционалности към езика са:

 • функции за обработка (създаване, редактиране ...) на изображения

 • функции за работа с низове и регулярни изрази

 • функции за работа с XML съдържание

 • функции за работа със сокети (гнезда)

 • функции за дата и час

 • математически функции

 • функции за компресия и шифриране/дешифриране

 • функции за COM и .NET за (Windows)

 • функции за SOAP

 • функции за работа с различни СУБД

 • функции за работа с принтер

 • функции за създаване на приложения с графичен потребителски интерфейс базирани на библиотеката GTK и много други.

Интерпретаторът за PHP се включва към Web  сървъра или чрез модул, създаден създаден специално за този сървър или чрез CGI.

 

Характеристики на PHP

 • PHP сe раpпространява свободно;

 • Синтаксисът на езика е подобен на синтаксиса на С++;

 • PHP се поддържа и използва от голяма част на представителите на мрежовия хостинг;

 • PHP поддържа XML;

 • PHP е съвместим с много платформи, като: Windows, GNU/Linux, UNIX, Mac OS X

 • PHP може да работи с всички модерни системи за управлени на релационни бази данни, като MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, SQLite и т.н..