Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

JavaScript

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

СКРИПТОВИ ЕЗИЦИ 

 

CGI (Common Gateway Interface) 

 

JAVA SCRIPT

 

PHP

 

PERL

 

VBSCRIPT

 

 

JavaScript

Език за програмиране, предназначен за създаване на сценарии (скриптове), разработен от   Netscape,

Явява се реализация на стандарта ECMAScript, разработен от Асоциацията на европейските компютърни производители. (European Computer Manufacturers Association

Microsoft разработва подобна версия на езика под название JScript, поради което много често под названието "JavaScript" се разбира всяка версия на езика, включително и Microsoft JScript.

Връзка с езика Java – освен известно синтактическо сходство, между двата езика няма нищо общо.

 Предназначение на JavaScript

JavaScript е най-популярната технология за създаване на клиентски приложения В Интернет.

Този език се налага с течение на времето сред всички големи компании, които разработват браузъри: Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, Opera.

Най-често този скриптов език се използва за разширяване възможностите на HTML, създаване на динамични хипертекстови документи, специални ефекти и форми.