Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

OLE, ACTIVEX И COM ТЕХНОЛОГИИ

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

 

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА WEB  ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА WEB СТРАНИЦИ 

 

ОБЕКТЕН МОДЕЛ НА ДОКУМЕНТИ (DOM ) 

 

ПЛЪГИН (Plug-ins ) 

 

OLE, ACTIVE X И COM ТЕХНОЛОГИИ 

 

АКТИВНИ СЪРВЪРНИ СТРАНИЦИ 

 

Свързване и вграждане на обекти  OLE (Object Linking and Embedding)

OLE е разпространена обектна система и протокол, развити от Microsoft. Тази система позволява да се свързват и вграждат OLE обекти – такива като графики, диаграми, звуци или текст – създадени в приложения, които поддържат OLE, и да се поставят директно в други програми.

         Предназначение на OLE

Чрез OLE могат да се вмъкват, визуализират, копират, активират или деактивират, редактират и конвертират OLE обекти. Могат също да се променят и осъвременяват връзките към OLE обектите.

 

OLE, ACTIVEX И COM ТЕХНОЛОГИИ

Компонентен обектен моделComponent Object Model COM )

COM е технологичен стандарт на Microsoft, предназначен за създаване на програмно осигуряване на базата на взаимодействащи разпределени компоненти, всеки от които може да се използва в много програми едновременно.

 

COM представлява разширяем обектно ориентиран комуникационен протокол за Windows (поддържа междумодулна комуникация).  Той свързва един софтуерен модул с друг, като комуникацията може да се осъществява чрез COM интерфейси – един обект може да реализира по-вече от един интерфейс.

 

Технологията COM по пронцип е универсална и платформено независима, но се използва основно с операционните системи Windows  ХХ.

На основата на  COM са създадени множество други стандарти : OLE Automation, ActiveX, DCOM, COM+.

 

         Характеристики на COM

  • Дава възможност за работа на всякакви езици за програмиране в рамките на едно приложение (естествено, ако езикът може да създава COM-компоненти);

  • COM-компонент се изпълнява с различни платформи : Microsoft® Windows®, Microsoft Windows NT™, Apple® Macintosh®, UNIX®

  • Всеки един от COM-компонентите може да се променя, без това да влияе върху работата на цялото приложение;

ActiveX технология

През 1997 год. Microsoft преименува технологията OLE 2.0 в ActiveX. Технологията за създаване на ActiveX контроли е част от обща Microsoft ActiveX поредица технологии, главна, от които е Component Object Model (COM).

 

        Характеристике ActiveX

  • Съставен програмен обект, който може да се използва от много приложни програми в компютър или между компютри в мрежа.

  •  Характерни особености

  • ActiveX могат да се свалят като малки програми или анимации за web-страници;

  • ActiveX контролата е приблизителен еквивалент на идеята и изпълнението на Java аплета.

  •  ActiveX контрола може да бъде създадена на всеки език за програмиране, който разпознава Microsofts Component Object Model.

  • ActiveX разширява областта на “споделянето на обекти” от единствена машина до целия Интернет,

  • ActiveX технологията има модулен дизайн. Програмите могат да се пишат като:

                * отделни приложения (вмъкнати “умни” обекти)  в програми на Visual Basic или в Web  страници,

                 * като традиционни OLE обекти в бизнес документи,

 

        ActiveX контрола

Най-важният елемент на ActiveX технологията е ActiveX контролата, по-рано позната като OLE контрола.

 

ActiveX контролата е модулна част от софтуер която извършва задачи и обработва информация, комуникира с други приложения, модули и Интернет използвайки OLE.

 

Контролите имат изчислителни, комуникационни възможности и техен собствен малък графичен интерфейс, те могат да се използват като Java аплети в Web страници или като обикновена контрола в програма създадена с ActiveX съвместим програмен език.