Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА WEB СТРАНИЦИ

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА WEB  ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА WEB СТРАНИЦИ 

 

ОБЕКТЕН МОДЕЛ НА ДОКУМЕНТИ (DOM ) 

 

ПЛЪГИН (Plug-ins ) 

 

OLE, ACTIVE X И COM ТЕХНОЛОГИИ 

 

АКТИВНИ СЪРВЪРНИ СТРАНИЦИ

 

 

Съществуват множество програми, които улесняват създателите на Web страници с различни нива на квалификация.

 

Програми за обработка на растерна графика

 

         Предназначение на програми за обработка на растерна графика

 • За сканиране на фотографии и тяхната корекции;

 • За създаване на ефекти.

   Необходими умения за работа с програми за обработка на растерна графика:

 • Сканиране на фотографии;

 • Корекция на сканирани и готови фотографии, в т.ч. - тонова и цветова корекция;

 • Ретуш на фотографии;

 • Умения за кадриране;

 • Разбиране различията във формататите на графичните файлове;

 • Грамотно използване на филтри;

 • Работа със слоеве.

Типични представители на програми за обработка на растерна графика

 • Adobe PhotoShop 3.0-5.0 – явява се лидер в областта на графичните програми от този тип. Изисква съответни ресурси на компютъра.

 • Paint Shop Pro 4.0-5.0 – много добра shareware-програма, която поддържа филтри от Adobe PhotoShop и много бързо работи с обемни (>20MВ) фотографии. Може да импортира и експортира изображения в 40-50 различни формата.

Програми за обработка векторна графика

 

        Предназначение на програми за обработка векторна графика

Позволява създаване на различни логотипи, бутони, ефектни надписи и т.н.

 

   Необходими умения за работа с програми за обработка векторна графика

 • Работа с графични обекти (групиране, наслагване, създаване на нестандартни объекти);

 • Умение за работа с криви и възли от криви;

 • Умение за работа с направляващи и решетки;

 • Умение за работа с цветови модели (RGB, CMYK, HSB);

 • Работа с текст - умение за поставянето му върху всякаква крива;

 • Грамотно използване на ефекти.

Типични представители на програми за обработка векторна графика

 • Corel DRAW 7.0-8.0 и Adobe Illustrator – явяват се лидери в областта на векторната графика.

Текстови редактори

Текстови редактори с базови възможности от рода на Notepad

Необходими са ръчно изправяне и добавяне на HTML-кода, тъй като съществуващите визуални редактори не могат напълно да контролират процеса по създаване на web-страници.

 

       Специализирани HTML редактори

Притежават встроени команди за проверка правилността на таговете и структурата на документите. Пример: HoTMetaL.

 

        Визуални редактори

Програмно осигуряване за Web дизайн, работещ в режим WYSIWYG (What You See Is What You Get – каквото виждате това получавате). Такива програми дават възможност на потребителя веднага да види как се отразяват всички промени на създадената от него страница, без да е необходимо да се преглежда самият код.  Позволяват бърза разработка на web-страници и коригиране на вече създадени страници. 

 

                     Microsoft Front Page

Тази програма може да се използва както от привържениците на WYSIWYG решенията, така и от почитателите на чистия HTML код.

 

Освен функционален редактор за създаване и редактиране на Web страници, Front Page предлага и Web сървър, благодарение на който личния компютър на дизайнера изпълнява същите действия, както ако беше свързан към Web.

 

                  Macromedia Dreamweaver

Macromedia си е заслужила репутацията на фирма, предлагаща качествени решения в областта на Web дизайна.

 

Програмата Dreamweaver  днес е един от най-гъвкавите и мощни HTML редактори.

 

Програмата е добър избор при създаване на динамични сайтове с интегрирани бази данни и изпълнявани на сървъра скриптове, много добра е поддръжката на РНР, ASP и ASP.NET.

 

Работната област на Dreamweaver е много гъвкава. Тя е разработена да обслужва различни стилове на работа, както и различни нива на експертност.

 

                     Текстови процесори

С големи възможности за текстообработка. Това е един от най бързите начини за създаване на Web страници, чрез трансформиране на документа в Web страница.

Пример - Microsoft Word

 

Специализирани програми за създаване на WEB страници

Чрез тези програми се реализират някои ефекти и действия, които чрез универсалните програми е трудно или невъзможно да бъдат реализирани:

 

         Ulead GIF Animator - програма, позволяваща създаване на анимирани GIF файлове. Осигурява пълен контрол над изходния файл. Притежава мощни средства за оптимизация.

 

        Филтри за Adobe PhotoShop – съществува огромно количество такива филтри, но за практическа работа са необходими само няколко. Чрез тях съществено се увеличава производителността и само с няколко щраквания могат да бъдат постигнати впечатляващи ефекти.

 

        Macromedia Flash! - практически стандарт за използване на Web векторни изображения. Притежава собствена среда за разработка и позволява създаването на векторна анимация.

 

         Програми за създаване на VRML приложения - 3D-програми, позволяващи създаване на виртуални светове.

 

         Програми за обработка на звук – това са програми от друг клас. Могат да бъдат полезни при създаване на аудио ефекти в сайта.