Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА WEB  ПРИЛОЖЕНИЯ

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА WEB  ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА WEB СТРАНИЦИ 

 

ОБЕКТЕН МОДЕЛ НА ДОКУМЕНТИ (DOM ) 

 

ПЛЪГИН (Plug-ins ) 

 

OLE, ACTIVE X И COM ТЕХНОЛОГИИ 

 

АКТИВНИ СЪРВЪРНИ СТРАНИЦИ

 

 

Технологиите за създаване на Web  приложения

Технологиите за създаване на Web  приложения условно могат да бъдат разделени на

  • Клиентски – използвани от Web  браузърите и други Web  клиенти ( примерно офис приложения);

  • Сървърни – използвани на  Web  сървъра.

Технологиите за създаване на Web  приложения

 

 

      Клиентските технологии за създаване на Web  приложения

Използват основно за повишаване интерактивността на приложенията – създаване на удобен потребителски интерфейс, разнообразни динамични ефекти и т.н.

Съвременните Web  браузъри и някои пощенски клиенти са способни да:

              * Macromedia Flash Player,

              *  средства за преглеждане на презентации QuickTime,

              *  средства за възпроизвеждане на мултимедийни данни и други.

        Сървърни технологии за създаване на Web  приложения

Изискванията за безопасност налагат тенденция на ограничаване изпълнението на код при  Web клиента - като минимум чрез средствата за администриране на клиентските приложения. В много от случаите приложения създадени на база  клиентски технологии влизат в противоречие с изискванията за корпоративна сигурност.

Това е една от основните причини за развитието и широкото използване на технологии, при които кода на приложението се изпълнява на самите  Web  сървъри.

Става дума за: