Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ДИНАМИЧЕН HTML  (DHTML)

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА WEB  СТРАНИЦИ 

 

HTML  (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE)

 

ДИНАМИЧЕН HTML  (DHTML) 

 

XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE) 

 

ЕЗИК ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ (VRML) 

  

 

Определение за динамичен HTML  

Начин за създаване на интерактивен Web  сайт чрез използване на съчетание от:

Предназначение на динамичен HTML  

Съвкупността от тези стандарти, осигурява технологична основа за разработване на ефектни, динамични и функционални Web-страници.  

Използва се за създаване на приложения в Web-браузъра -  например за по- проста навигация или за създаване на интерактивни форми.

 

Характеристики на динамичен HTML  

  • Не е оформен като строга спецификация;

  • Функционалните му възможности се определят от възможностите на споменатите негови съставни елементи и най-вече от взаимодействието между тях.

  • Всеки от използваните в DHTML стандарти има конкретно предназначение, и за да бъдат разработваните страници наистина ефективни, трябва да бъде правилно и на място използван. По този начин се постига:

*  максимално кратък, ясен и оптимизиран код, лесен за разчитане и модифициране;

*  по-висока скорост на зареждане и изпълнение на страниците;

*  по-добра съвместимост на страниците с различните браузъри;

*  възможност за разделение на задачите между повече програмисти.