Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

СЪЩНОСТ НА GRID

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

GRID ТЕХНОЛОГИИ

 

СЪЩНОСТ НА GRID

 

КОНЦЕПЦИЯ GRID

 

АРХИТЕКТУРА GRID

 

ВИДОВЕ GRID ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Произход на термина Grid

 

Произход на термина Grid

 

                    Компютинг - термин, използван за среда, където отделния компютър става част от  сложна изчислителна система. Терминът се среща в съчетания като паралелен компютинг, квазифизически компютинг или метакомпютинг т. е. там, където на базата на прости компютри се строи система от по-високо ниво.

 

Grid-компютинг

Нов клас информационна инфраструктура, в която се създава безопасен и мащабируем изчислителен механизъм. В състава му влизат различни класове компютри, програмно осигуряване и мрежово оборудване, свързани в мрежа.

 

Grid-компютинг

Grid предпоставки

Разработчиците на приложения се ориентират към конкретна платформа (Windows NT, Unix, мейнфрейм, J2EE или .Net).

 

Такива платформи предлагат разнообразни възможности, но те са обвързани с различна семантика и API.

Необходими са нови концепции, способни да осигурят достъп до приложенията и съвместно използване на ресурси от разпределени глобални мрежи, като в същото време поддържат обща логика на:

 Цел на Grid

Създаване на инфраструктура, базирана на създадените компютърни и телекомуникационни инфраструктури  и осигуряваща възможност за отдалечен достъп до разнообразни изчислителни ресурси, независимо от местоположението на потребителя.

 

База на Grid

Програмни технологии, използващи нови стандарти и протоколи заедно с известните мрежови и Интернет протоколи.

 

 

Grid, метод

Метод използващ разпределени процесорни мощности и разпределени системи за съхранение, станал популярен благодарение на схеми, позволяващи да се използват незаетите изчислителни ресурси, разхвърляни по целия свят (енциклопедия Britannica).

 

Grid, суперкомпютър 

Виртуален суперкомпютър, в който отдалечени изчислителни устройства съвместно образуват мощна обработваща среда.

 

Grid, технологии и инфраструктура

  • Поддържащи съвместно и координирано използване на разнородни ресурси в динамично разпределени виртуални организации;

  •  

  • Позволяващи от географско разсредоточени компоненти, използвани в различни организации, с различни правила за работа да се създават виртуални компютърни системи;

  • Способни, съвместно да поддържат необходимото ниво на обслужване.