Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ПРОТОКОЛНИ НИВА В ИНТЕРНЕТ

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛИ

 

ПРОТОКОЛНИ НИВА В ИНТЕРНЕТ

 

МРЕЖОВ ДОСТЪП

 

ИНТЕРНЕТ СЛОЙ

 

ТРАНСПОРТЕН СЛОЙ

 

ПРИЛОЖЕН СЛОЙ

 

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ IPV6

 

 

TCP/IP протоколи

Архитектурата на Интернет се представя чрез модел, съставен от четири нива:

 

Мрежов Достъп

Осигурява предаването на кадри данни между възлите на мрежата. За идентификация на крайния възел се използва локален (апаратен) адрес на компютъра (пример 00:E0:29:78:96:FF). Към това ниво се отнасят протоколите Ethernet, Token Ring, FDDI, SLIP, PPP, ATM, Frame Relay и други. Специфицира достъпа до физическата мрежа.

 Междумрежово ниво

 На това ниво се определят правилата за предаване на пакети данни между мрежите. Основен протокол на това ниво се явява протокол IP (Internet Protocol - междумрежов протокол), който определя формата на адресите и маршрута на предаване.

За разлика от мрежовото ниво на OSI модела,  не се установява съединение  с други машини.

Транспортно ниво

Осигурява доставка на данните от компютър до компютър. Осигурява средства за поддръжка на логически съединения между приложни програми. За разлика от транспортното ниво на OSI модела, при TCP/IP не се извършва контрол за грешки. TCP/IP предоставя два различни сервиза за предаване на данни на това ниво - протоколите TCP и  UDP.

 Приложно ниво

 Състои се от приложни програми и процеси, използващи мрежата и достъпни потребители.

За разлика от OSI модела, приложните програми сами формират предаваните данни.

Свойства  на TCP/IP протоколите

  • Открити (достъпни за използване) стандарти на протоколи;

  •  Независимост от апаратното осигуряване на мрежата за предаване на данни;

  •  Обща схема за именоване на мрежовите устройства

  •  Стандартизирани протоколи на приложни ниво.

Взаимодействие между нивата в Интернет модела