Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛИ

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛИ

 

ПРОТОКОЛНИ НИВА В ИНТЕРНЕТ

 

МРЕЖОВ ДОСТЪП

 

ИНТЕРНЕТ СЛОЙ

 

ТРАНСПОРТЕН СЛОЙ

 

ПРИЛОЖЕН СЛОЙ

 

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ IPV6

 

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛИ

 

Интернет протоколите осигуряват предаване на цифрова информация във вид на последователност от пакети/фрагменти, които имат съответен адрес, събират се на страната на адресанта и съдържащата се в тях информация се извежда на екрана на компютъра.

 

IP (Internet Protocol - между мрежов протокол) — осигурява маршрутизация , фрагментация и последващо комплектоване на пакетите данни.

 

TCP (Transmission Control Protocol, - протокол за контролиране на прадаването) — най-разпространения транспортен портокол, използван в мрежите Интернет. TCP се надстройва над Интернет-протокола (IP) и почти винаги се използва в съчетание TCP/IP .  Осигурява надеждна връзка , контрол на потоците данни и многоканално предаване на донни.

 

Освен основните протоколи:

 

UDP — потребителски протокол за данни;

 

ARP — протокол за определяне на адресов

 

RARP — протокол за обратно определяне на адреси;

 

ICMP —междумрежов протокол за управление на връзки;

 

FTP — протокол за предаване на файлове;

 

Telnet — мрежов теледостъп;

 

TFTP — прост протокол за предаване на файлове;

 

SNMP — протокол за мрежово управление;

 

SMTP — протокол за препращане на поща;

 

POP3 — пощенски протокол;

 

IMAP4 —протокол за интерактивен  достъп до електронна поща;

 

LDAP —облегчен протокол служба каталози;

 

NTP — синхронизиращ мрежови протокол;

 

HTTP —протокол за  предаване на хипертекстови файлове;

 

SHTTP —протокол за защитено предаване на хипертекст;

 

BOOTP —протокол за начално зареждане;

 

RIP, OSPF, BGP —шлюзови протоколи

 

PPTP — протоколи  двустранна връзка с тунелиране;

 

DHCP — протокол за динамичен избор на конфигурацията на  хост-машината;

 

SSL — протокол за безопастно съединение;

 

IPSec — защитен IP протокол