Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

ИНТЕРНЕТ

 

СЪЩНОСТ НА ИНТЕРНЕТ

 

ИСТОРИЯ на ИНТЕРНЕТ

 

ИНТЕРНЕТИКА

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ

 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ

 

WORLD WIDE WEB

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

 Web 2.0

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА

 

 

Интернет адреси

Тези дълги редици от символи могат да впечатлят в началото. Необходимо е да се  четат от зад напред и край на мистерията.

Всеки Интернет адрес се състои от три части:

  • Потребителско име - избира се от потребителя;

  • Знак @(при) ;

  • Адрес на сървъра, използван от потребителя - нарича се още име на областта (domain) и се базира на така наречения Интернет адрес (IP адрес).

 

                   Интернет адрес - всеки сървър, свързан към Интернет има числов IP адрес, състоящ се от четири групи цифри (например-112.160.2.300).

За щастие е създадена система за трансформиране на числата в имена, които по лесно се запомнят. Числата се заместват с имена на области и подобласти.

Система за имена на доменни  (Domain Name System  DNS) в Интернет

Домен (domain)

Организационна единица в Интернет, служеща за идентифициране на възел или група възли. Крупните домени могат да се  подразделят на поддомени, отразяващи различни области на интереси или отговорности.

Структура на Интернет адресите

Разпределена база данни, която съхранява имената на хостовете в мрежата и изпълнява следните функции:

Поддържа практически неограничен брой хостове.

Гарантира че информацията за новите хостове ще бъде разпространена по мрежата, когато е необходимо.

Йерархична разпределена система за преобразуване имената на хостовете в ІР адреси. Информацията е разпределена между хиляди сървъри за имена (name servers), организирани в йерархия.

Имена на области в Интернет адресите:

  • EDU - образователни институции;

  • MIL- военни организации;

  • GOV - правителствени организации;

  • COM - комерсиални организации;

  • NET  - поддържащи мрежата организации и машини;

  • ORG - други организации.