Интернет технологии

©  Христо Тужаров, 2007

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

ИНТЕРНЕТ

 

СЪЩНОСТ НА ИНТЕРНЕТ

 

ИСТОРИЯ на ИНТЕРНЕТ

 

ИНТЕРНЕТИКА

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ

 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ

 

WORLD WIDE WEB

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

 Web 2.0

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА

 

 

Организация на Интернет

Дейността по изграждането на Интернет се координира:

  • за Европа от RIPE (Reseaux IP Europeans)

  • за САЩ от  InterNIC.

Те раздават ІР адреси и регистрират имена на доменни. Поддържат каталози и предоставят разнородна информация.

Намиране на ресурси в Интернет

Всеки ресурс в Интернет има собствен адрес. Чрез програмата за комуникация с Интернет (браузър) и специализирани машини за търсене, потребителите могат да намерят необходимата им информация по зададен от тях адрес на ресурса. Това се извършва чрез URL -универсален локатор на ресурси (каталожен номер), който се състои от поредица символи еднозначно определящи даден ресурс.

Универсален локатор на ресурси (uniform resourse locator, URL) в Интернет

Стандартен начин за представяне местонамирането на определён ресурс в Интернет. В него влизат, освен наименованието на файла и каталога, мрежовия адрес на машината и методът за достъп до файла. По същество се явява протокол за работа с програмите – сървъри, функциониращи на отдалечени компютри.

 

        Основен формат

scheme: //host : port / path

           scheme - едно от правилата или протоколите за получаване и изпращане на информация  (WWW, FTP, Gopfer, Telnet)

           host - главен компютър, на който се намира ресурсът;

          port -точният номер, идентифициращ услугата, която сте изискали от компютърния хост. Използва се при положение че услугата е инсталирана на различен порт от стандартния;

          path - идентификация за разположението на ресурса в дадения компютърен хост.

      Пример: http://www.microsoft.com

http - използвания протокол

//- разделител

www.microsoft.com - адресът на хоста