Интернет технологии

©  Христо Тужаров, 2007

ИСТОРИЯ НА ИНТЕРНЕТ

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

ИНТЕРНЕТ

 

СЪЩНОСТ НА ИНТЕРНЕТ

 

ИСТОРИЯ на ИНТЕРНЕТ

 

ИНТЕРНЕТИКА

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ

 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ

 

WORLD WIDE WEB

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА

 

 

 

Световно разпространената мрежа води началото си от 60-те години на ХХ век.

 

Непосредствена причина за възникването и се счита “студената война” между тогавашните суперсили - САЩ и СССР. Стига се до извода, че ако един компютър от мрежата  бъде унищожен това не трябва да попречи на работата на цялата мрежа.

 

Ражда се идеята централизираните мрежи да се заменят с равноправни мрежи, където всички компютри са с еднакъв статут.

 

1968г - във Великобритания е построена първата опитна мрежа с равноправен достъп с комутация на пакети.

 

1969г. - Пентагонът чрез агенцията за перспективни проекти към  Департамента по отбраната на САЩ (ARPA - Advanced Research Projects Agency) започва да изгражда  мрежата ARPAnet, която е с равноправен достъп и работи с пакетна комутация на данните.

 

1971г. - тази мрежа, наречена ARPANET, има  23 хоста, повечето от които са бързи компютри, намиращи се в 23 университетски центрове. Тогава едно от важните приложения на мрежата е била възможността разумно да се разпределя и използва скъпо струващото машинно време и  оперативна памет, които са се използвали от големи разстояния.

 

1972г. - изобретена е първата програма за изпращане и получаване на електронна поща. От тогава започва да се измества основното предназначение на компютърните мрежи. Те все повече се използват за комуникации помежду си, вместо за изчисления от разстояние.

 

1974г. - публикуван е първият стандарт за протоколна връзка - ТСР/ІР. Той дава възможност на компютри от различен вид да общуват помежду си, независимо дали са част от една и съща мрежа или принадлежат на различни мрежи. Отпада и проблема с несъвместимостта на различните платформи, което позволява много по-лесно да се установяват връзки между компютрите от цял свят.

 

1979г - като неофициален проект е създадена систeмата за новини USENET.

 

1980г - NSF (NATIONAL Science Foundation) използва същата технология, за да създаде своя собствена мрежа-NSFnet. Тази мрежа включва предимно академични общности от цялата страна, NASA, Департамента по енергетика и изследователските департаменти на големи компании.

 

1981г. - появява се BITNET за ненаучни академични обсъждания

 

1983г. - появява се названието Интернет.  Базовата мрежа на NSF  става основа на Интернет.

 

1993г - започва епохата на WWW (World Wide Web) с превод на български - “Световно разпространена мрежа” или “Световна паяжина”. Системата WWW сега стои в основата на Интернет и определя много от предлаганите услуги. Технологията е изобретена от Европейската лаборатория за твърди частици.

 

 1997г. - стартира проектът Интернет 2. Финансиран от правителството на САЩ той има за цел да  усъвършенства мрежовите технологии, които да преодолеят днешните ограничения на Интернет, както и да бъде създадена нова структура, достойна за бъдещето.

 

1998г. – започва развитието и стандартизацията на Интернет като семантична мрежа.