Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННО  ОБЩЕСТВО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО. БАЗОВИ ПРИНЦИПИ. 

ИНФОРМАЦИОННИ РЕВОЛЮЦИИ

ЦИФРОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗДАНИЕ

 

 

Мним свят, създаван от система за виртуална реалност във въображението на потребителя.

 

Терминът виртуална реалност е измислен от  Ярон Ланер, който  в 1984 г. започва производство на различни устройства, необходими за създаването на тази нова технология.

 

Виртуална реалност (virtual reality)

Нова технология за безконтактно информационно взаимодействие, реализираща  се с помощта на комплексни мултимедиа - операционни среди илюзия за непосредствено присъствие в реално време в стереоскопически представен “екранен свят”.

 

Основни характеристики за виртуална реалност

  • Интерактивност - средата реагира на действията и движенията на потребителя.

  • Триизмерност - реалността имитира триизмерен свят.

  • Илюзия за реалност - генерираната система се възприема като реална.

            Основните механизми -: стереоскопична техника, триизмерна графика, симулация на поведение, уреди за навигация и техника за потапяне.

 

Основни технологии -  цифрова анимация, 3D графика, бази данни и web.

 

Видове системи за виртуална реалност

 

Системи за потапяне - скриват реалния свят от потребителя и той изцяло се потопява във виртуалността;

 

Прожекционни системи  - виртуалният свят се прожектира върху вътрешните стени на помещенията в които се намират потребителите.

 

Настолни системи:- виртуалният свят се показва на екрана на компютъра.