Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ГЛОБАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС

ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

Определение за електронно правителство

Електронното правителство (Electronic government)  е организация на държавно управление на база информационни технологии за обработка, предаване и разпространение на информация, включваща:

 • Предоставяне на услуги и информиране за дейността на държавните органи на всички категории граждани с помощта на електронни средства;

 • Нов модел на държавно управление, преобразуващ отношенията на гражданите и бизнеса с властовите структури.

 • Преобразуване дейността на правителството

 Предимства за електронното правителство

 • Гласност при приемане на държавни решения и прозрачност на властта;

 • Прозрачност и привлекателност на икономиката за инвестиции;

 • Достъпност на всички държавни нормативни актове;

 • Съкращаване на разходите за скъпоструващ държавен апарат, вследствие на реформите;

 • Оптимизация на системата за държавни покупки;

 • Улесняване ежедневието на гражданите и бизнеса.

 

Етапи на развитие на електронното правителство

 

Разполагане на информацията

 • Присъствие на държавните органи в Интернет;

 • Поместване в Интернет на визитни картички на държавните органи;

 • Брошури с информация;

 • Информация за отделите по връзка с обществеността;

Обратна връзка

 • Интерактивно взаимодействие с гражданите посредством електронна поща – получаване на справки и информация;

 • Попълване от гражданите на електронни форми – данъчни декларации и други;

 • Представяне на информация за текущата дейност и вземаните решения от държавните органи.

Транзакции

 • Взаимодействие на държавните органи и гражданите в режим на реално време;

 • Осъществявания на плащания на сайтовете на държавните органи с помощта на кредитни карти;

 • Създаване на сайтове на областни, общински и градски нива.

Интерактивни интегрирани услуги

 • Осъществяване на всякакъв вид плащания  чрез порталите на регионалните и държани органи на властта;

 • Създаване на регионални портали обединяващи услугите на държавни и недържавни организации.

Трансформация на правителството

 • Създаване на електронна структура за държавно управление на база единни стандарти;

 • Създаване на правителствен портал, като обща точка за достъп до  всички услуги, предоставяни на гражданите и бизнеса.

 

Основни принципи на  електронното правителство

 • Електронното правителство работи 24 часа в денонощието;

 • Осигуряване на максимална простота и удобство при взаимодействие;

 • Единни технически, взаимообвързани помежду си стандарти;

 • Вслушване в мнението на гражданите.

 Структура на електронно правителство

 • Вътрешна правителствена мрежа и единна база данни;

 • Използване на Интернет като обща среда;

 • Единен правителствен информационен пазар.

Обхват на услугата  електронно правителство

Напълно електронизирана се счита административна услуга, тогава, когато онлайн взаимодействието е възможно на всеки от четирите последователни стадия от нейното реализиране:

 • Информиране (предоставя се информация относно административната  услуга);

 • Едностранно взаимодействие (осигурена е възможност за зареждане формите на документите);

 • Двустранно взаимодействие (осигурена е възможност за обработка формите на документите, включително и автентификация);

 • Провеждане на транзакция (електронна реализация на някаква операция).

 

Видове услуги

За по детайлен анализна множеството административни услуги те се разделят на четири функционални групи:

 

Плащания

Услуги, при които финансовите потоци са насочени от гражданите и бизнеса към правителството (данък печалба, данък общ доход, обществено осигуряване и т.н.);

 

Регистрация

Услуги, свързани с оформяне обектни или персонални данни, като резултат на административни задължения (регистрация на фирма, регистрация на автомобил и т.н.);

 

Предоставяне на добавки

Услуги, позволяващи на гражданите да получава преимущество или печалба в замяна на това, че са изпълниле задълженията си към държавата (работа, социална защита, медицински услуги и т.н.);

 

Издаване на разрешения и лицензи

Документи, издавани от държавните и общински органи (персонални документи, разрешения за строителство и т.н.).

 

Пример: Интернет  гласуване (Internet vote)

Различни форми на гласуване – от изучаване на общественото мнение, през референдуми, до политически избори, провеждани чрез Интернет.

 

 Избирателят получава на съответния Web сайт електронен бюлетин и гласува. Валидността на бюлетина се гарантира чрез цифров електронен подпис. Важен проблем си остава съхранението тайната са гласуването, различните манипулации с електронния бюлетин и хакерските атаки.