Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННА ИНДУСТРИЯ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА. СЪЩНОСТ

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

ИНТЕРНЕТ. СЪЩНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН БИЗНЕС

ИНФОРМАЦИОННА ИНДУСТРИЯ 

 

 

 

Отрасъл на промишлеността, осигуряващ информационни услуги.

 

През 60 - те година на ХХ век американския специалист Ф. Махлуп казва, че  информацията  може да се разглежда като промишлен продукт и производството и - един от отраслите на индустрията.

 

През 70-те години информационната индустрия зае водеща позиция в промишлеността. Броя на работещите в този сектор бързо нараства. В САЩ половината от трудоспособното население е заета в сферата на обработка на информация.

 

Информационната индустрия обезпечава:

  • Провеждане на научни изследвания;

  • Проектно-конструкторската дейност;

  • Съответстващо образование;

  • Работата на икономическите и статистически организации и т.н.

Информационна икономика – information economy - сектор от икономиката, възникнал благодарение на развитието на глобалния процес на информатизация. Включва производство на средства за информатизация, както и информационни продукти, услуги и информационен пазар.