Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОНЕН БИЗНЕС

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА. СЪЩНОСТ

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

ИНТЕРНЕТ. СЪЩНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН БИЗНЕС

ИНФОРМАЦИОННА ИНДУСТРИЯ 

 

Предприемачество, базирано на информационните технологии, в т.ч. на електронна търговия и електронно банкиране.

Информационния бизнес се заражда през 60-те години, формира се като самостоятелен отрасъл през 70-те години, а през 80-те години се превръща в крупен многоотраслов комплекс със собствена инфраструктура.

Пазарни сектори

Развитието на електрониката и информатиката доведоха до създаване на нови пазарни сектори:

 • Продажба на компютри;

 • Реализация на електронни компоненти;

 • Разработка и продажба на програмно осигуряване;

 • Изграждане на информационни мрежи;

 • Предлагане на Интернет услуги;

 • Ремонт и експлоатация на компютърно и мрежово оборудване;

 • Предоставяне информационни услуги на останалия бизнес;

 • Проектиране и изграждане на информационни системи;

 • Обучение по нови специалности и т.н.

Информационния бизнес играе съществена роля в икономиката на всички страни, тъй като по обем на продажбите информационния сектор е на едно от първите места в света.

 

Бизнес информационни технологии:

 • Информационен мениджмънт

 • Електронна подпис

 • Електронна поща

 • Електронна търговия

 • Електронни пари

 • Електронни документи

 • Електронен маркетинг

 • Електронен офис

 • Електронен пазар

Информационните технологии подпомагат развитието на бизнеса и изпълняват голямо число от необходимите му функции:

 • Извличане и анализ на пазарна информация;

 • Събиране и подготовка на информация, подпомагаща вземане на управленски решения;

 • Планиране и управление на дейността. Управление на корпоративните ресурси;

 • Автоматизиране на деловите операции и офис дейностите;

 • Контрол и координация работата на подразделенията и сътрудниците;

 • Осигуряване възможности за електронна търговия