Информатика

© Христо Тужаров, 2007

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

 

Home Асеневци Инфопедия За проекта Начало на книгата Карта на книгата

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

СИСТЕМА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

 

Видове системен анализ

 

            Елементен

Отговаря на въпроса от какви компоненти е образувана системата.

 

Структурен

Разкрива, вътрешната организация на системата и начините на взаимодействие на съставящите я компоненти.

 

Функционален

Показва, какви функции изпълнява системата и съставящите я компоненти.

 

Комуникационен

Разкрива връзките на дадената система с други системи, разположени вертикално или хоризонтално в йерархията системи.

 

Интегративен

Показва механизмите и факторите за съхраняване, усъвършенстване и развитие на системата.

 

Исторически

Отговарящ на въпроса, как и по какъв начин е възникнала системата, какви етапи в своето развитие е преминала.

 

Изучаване на системите е необходимо заради:

  • Разбиране закономерностите на тяхното развитие с цел предпазване от превръщане на потребителите (волно или неволно) в разрушаващ, дестабилизиращ фактор;

  • Познаване на процесите реализирани в системата с цел целенасочено управление на развитието им и предотвратяване на нежелателни последствия.

  • Разработка на такива управляващи въздействия, които да гарантират оптималност на параметрите на  системата при изпълнение на присъщите и функции в рамките на такива всеобщи системи като геосфера, вселена, общество и т.н.